Vapaus ja demokratia ovat vaarassa. Sitä haastavat autoritaariset valtiot, Venäjä, Kiina ja digivallan keskittyminen. Itsevaltaisten valtioiden aloittamat sodat ovat rikkoneet toisen maailmansodan jälkeen luodun maailmanjärjestyksen. Sodat ja vastakkainasettelu vievät huomiota pois oleellisista koko ihmiskuntaa uhkaavista haasteista. Niitä ovat maapallon lämpeneminen ja elonkirjon tuho, ja ne uhkaavat miljardien ihmisten elinmahdollisuuksia. Molemmat ovat ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii sopimista – ei sotimista. 

EU voi olla luomassa parempaa tulevaisuutta laajentumalla kohti itää, kehittämällä päättäväisesti hiilineutraaleja ratkaisuja ja suojelemalla luontoa. EU:n laajentuminen edellyttää muutoksia sen nykyisiin päätöksenteon malleihin sekä budjetin rakenteeseen ja kokoon. Vastaaminen maapallon lämpenemiseen ja luontokatoon edellyttää muutoksia elintapoihimme. Molemmat vaativat valmiutta omaksua uusia toimintatapoja ja teknologioita.  

Monet Suomea ja muita EU-maita kohtaavat haasteet, uhat ja mahdollisuudet ovat yhteisiä. Huoltovarmuutta tulee vahvistaa paitsi kansallisella, myös koko EU:n tasolla. Suomi on kokonaisturvallisuuden mallimaa. EU:n tasolla meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kokonaisturvallisuus otetaan paremmin huomioon myös koko unionissa, ja EU voi vahvemmin vastata erilaisiin uhkiin.

Suomen pitää olla valmis osallistumaan EU:n laajentumista koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Suomen media kertoo Euroopan asioista niukasti ja viiveellä. Osittain siksi me maana reagoimme usein EU:n uusiin aloitteisiin liian myöhään ja ne nostattavat turhaa muutosvastarintaa. Suomalainen media, ennen kaikkea YLE voi korjata tilannetta panostamalla Euroopan ja EU:n asioiden seuraamisen kannalta oleellisen tiedon ja keskustelun tuomiseen ajoissa kansalaisille ja poliitikoille.