Vihreä siirtymä vaatii paljon uusiutuvaa energiaa ja ydinvoimaa. Monet nyt polttamiseen perustuvat teolliset prosessit on sähköistettävä. 

Uusiutuvan energian haaste on riippuvuus säästä. Osavastauksia haasteeseen ovat ICT-ratkaisut, energian varastointi ja uudet markkinamekanismit. EU:n tulee kasvattaa strategista autonomiaansa panostamalla esimerkiksi akkuteknologioihin ja vihreän siirtymän IT- ja markkinaratkaisuihin. EU:n tulee lisätä materiaaliomavaraisuuttaan ja kehittää kestävää kaivostoimintaa kiertotalouden rinnalla, jotta vihreän siirtymän materiaalitarpeisiin voitaisiin vastata. 

EU:n tulee panostaa tutkimukseen ja erityisesti teollisen mittakaavan koetoimintaan, jotta saataisiin kehitetyksi polttamisen korvaavissa sähköisiä tuotantoprosesseja. EUn tulee ottaa nämä tekniikat itse nopeasti käyttöön luonnon monimoutoisuus turvaten, ajaa niiden kustannukset alas ja pyrkiä levittämään ne maailmanlaajuiseen käyttöön tarjoamalla niitä muun muassa kehittyville maille.