Euroopassa on käynnissä energiamurros, jossa Euroopan hiilivapaan energian tarve kasvaa, kun luovumme venäläisestä energiasta, panostamme huoltovarmuuteen ja vähennämme päästöjä niin liikenteessä ja lämmityksessä kuin teollisuudessakin. 

Sähkön rooli osana uutta integroitua energiajärjestelmää kasvaa huomattavasti. Koska uusiutuvan sähkön tuotanto vaihtelee sään mukaan, EU:n tulee panostaa kaikkiin mahdollisiin ratkaisuihin, joilla tuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa sähköverkossa. Tämä sisältää mm. lisäykset sähkön tuonti-/vientiyhteyksiin Pohjolan ja keskisen Euroopan välillä, sähkön varastointimenetelmät, ohjelmistomenetelmät ja -palvelut ja markkinamekanismit. Kuluttajille tulee luoda sopivat kannusteet helppoon kulutusjoustojen käyttöön.

EU:n tulee edistää puhtaalla sähköllä tuotettua vetyä energian varastona. Vetyä voidaan myös käyttää monipuolisesti mm. teollisuuden raaka-aineena.

Tuuli- ja aurinkoenergian vaihtelevan tuotannon ja niiden vaatiman suuren maapinta-alan takia ydinenergiaa ei tule sulkea pois erilaisista puhtaan energian luokittelujärjestelmistä ja standardeista, kunhan sen turvallisuudesta huolehditaan. 

Energiasektoria tulee EU:n laajuisesti kehittää sääntelyn ja markkinoiden yhteispelinä. Vain näin se tekninen etumatka, jonka voimme kehittää vihreässä siirtymässä, saadaan hyödynnettyä maailmanmarkkinoilla.

  • EU:n tulee avata omia energiamarkkinoitaan jäsenmaiden kesken niin, että syntyy vireä alusta, josta vihreä siirtymän edistyneimmät teknologiat voivat ponnistaa maailmanmarkkinoille. 
  • EU:n tulee panostaa TKI-toimintaan kaikilla suunnilla energian varastoinnin kehittämiseksi.
  • Edistetään sähkön siirtoyhteyksien rakentamista EU-maiden välillä ja sisällä suunnitelmallisesti EU:n ohjaamana tuotannon vaihtelun tasapainottamiseksi ja puhtaan energiantuotannon edistämiseksi siellä missä se on edullisinta.
  • Tehdään ydinenergia yhdenvertaiseksi uusiutuvan energian kanssa erilaisissa puhtaan energian luokittelujärjestelmissä ja kannustinmekanismeissa esimerkiksi  sijoittamisen ja vedyntuotannon osalta.
  • Edistetään kulutusjoustoja luomalla markkinamalli, jossa kuluttajien osallistuminen joustoihin tehdään helpoksi ja kannattavaksi sekä sähköverkon että kuluttajien kannalta. Mallin tavoite on ohjata kaikki sellainen sähkön käyttö, jota ei ole tarve sitoa tiukasti aikaan, tapahtuvaksi kuormanjaon ohjauksessa ajoitettuna niin, että sekä kuluttajan tarpeet täyttyvät että tarvittava teho voidaan minimoida verkon tasolla.