Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi etenkin liikenteen päästöt tulee saada laskuun. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä tulee tukea. Nykyiset lentomäärät ovat kestämättömiä, jos haluamme pitää ilmaston kuumenemisen alle 1,5 asteen. 

Tulevaisuudessa EU:n sisäinen liikenne siirtyy yhä enemmän raiteille. Suomi on tällä hetkellä EU:sta katsoen saari, mutta rakenteilla olevan Rail Baltica yhdistettynä Tallinnan tunneliin mullistaa suomalaisten ja tavaran liikkumisen Eurooppaan. Yöjunalla voisi päästä ilman vaihtoja Berliiniin. EU:n tulee vaatia junayhtiötä kehittämään lippujen myyntiä niin, että kuluttajan on helppo linkittää eri yhtiöiden vuoroja myös rajat ylittävillä matkoilla. 

EU kieltää uudet fossiilipolttomoottoriautot vuodesta 2035 lähtien, kun autojen päästöraja tippuu 0 CO2-grammaan kilometriltä. Vuodesta 2030 vuoteen 2035 päästöraja on 55g/km autovalmistajien autoille keskimäärin, mutta sitä tulee laskea tasaisesti vuodesta 2030 vuoteen 2035 välillä, jotta kannustimet tuottaa vähäpäästöisiä autoja olisivat korkeammat noiden vuosien aikana.  Sähköautojen akkumateriaalien kierrätystä ei ole vielä saatu käyntiin suuressa mittakaavassa. Panostuksia pilottilaitoksiin tarvitaan. Itseajavien autojen tullessa liikenteeseen tarvitaan EU-tason sääntelyä siitä kuinka taataan turvallisuus ja hyödynnetään itseohjautuvuuden edut.

Edistetään kansainvälisesti lentopetrolin verovapaudesta luopumista ja kansainvälistä lentoliikenteen päästöhinnoittelua. Varsinkin jos edellä mainitut toimet eivät edisty, liitetään EU:n ulkopuolelle suuntautuvat lennot EU:n lentoliikenteen päästökauppaan. EU:n laajuisesti lyhyet lennot sallitaan vain päästöttömille koneille. EU:n tulee panostaa sähköisen lentämisen perustutkimukseen ja teknologiakehitykseen.

EU:n tulee laatia rahoitusohjelma päästöttömän meriliikenteen kehittämiseksi. Ehkäistään laivaliikenteen mukana tulevien vieraslajien leviämistä laatimalla sääntelyä. 

EU:n tulee kehittää satelliittipalvelut lähialueidensa meriliikenteen ympäristövaikutusten mittaamiseksi ja valvomiseksi. Samalla järjestelmällä voidaan laivaliikennettä ja merenalaista infrastruktuuria valvoa terroristeilta ja hybrivaikuttamiselta. Järjestelmä voi hyödyntää kaupallisia, esimerkiksi suomalaisia satelliitteja. 

  • Panostetaan raideliikenteeseen EU-maiden välillä
  • Tuetaan Rail Baltican ja Tallinnan tunnelin sekä parempien Suomi-Ruotsi yhteyksien rakentamista
  • Kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta parannetaan vaatimalla autovalmistajia panostamaan turvallisuuteen tiukkojen turvallisuusstandandien mukaan
  • Suojellaan pohjoisen arvokasta luontoa. Ei rakenneta taloudellisesti kannattamatonta Jäämeren rataa.
  • Sallitaan lyhyet lennot vain päästöttömille lentokoneille. 
  • Kiristetään uusien autojen päästörajoja nopeammin ennen vuotta 2035, josta eteenpäin uusien autojen tulee olla päästöttömiä.