Päätöksenteko ilman tietoa on vaarallista ja arvaamatonta. Päätöksenteko ilman arvoja on kylmää ja tuhoisaa. Viite haluaa yhdistää tieteen ja tutkimuksen menetelmät Vihreään arvomaailmaan.

Viite on vuonna 2008 perustettu liittomuotoinen Vihreiden jäsenyhdistys. Jäseniä Viiteellä on yli 500. Viitteen tarkoitus on toiminnallaan edistää vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Viite tarjoaa jäsenistönsä asiantuntemusta Vihreiden käyttöön päätöksenteon tueksi, tukee Vihreille tärkeiden aiheiden tutkimusta ja kohottaa Vihreiden profiilia tieteen ja teknologian asiantuntijoiden parissa.

Viite edistää korkeatasoisen ja objektiivisen tutkimustiedon käyttöä päätöksenteon pohjana, kansalaislähtöisen tietoyhteiskunnan toteutumista, tutkimusta sekä ihmisen ja ympäristön hyvinvointia edistävän tekniikan vastuullista käyttöönottoa ja kriittistä keskustelua tieteen ja teknologian roolista yhteiskunnassa.

Aiemmin politiikkaan liittyvä tutkimus on tarkoittanut lähinnä yhteiskuntatieteitä, oikeustiedettä ja taloustiedettä. Nykyään tarvitaan myös myös luonnontieteitä, käyttäytymistiedettä ja teknologiaa. Uusiutuva energia, geeniterapia tai tietoturvallisuus vaativat päätöksentekijöiltä aivan uudenlaista asiantuntemusta. Joukossamme onkin kaikkien tieteenalojen edustajia humanisteista insinööreihin.

Jäsenyyteen riittää kuitenkin, että olet kiinnostunut tieteelliseen tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta. Yhdistyksen jäseneksi voi pyrkiä 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja periaateohjelman. Jäseneksi liittymällä tuet arvojamme ja toimintaamme.

Jäsenilleen Viite tarjoaa säännöllisesti järjestettäviä tapahtumia ja seminaareja, joissa vierailee eri alojen huippuasiantuntijoita ja tutkimustietoon perustuvaan päätöksentekoon perehtyneitä poliitikkoja. Viitteen jäsenenä voit vaikuttaa Vihreiden politiikkaan ja ohjelmiin, sekä osallistua erilaisiin joukkoistuksiin ja kannanottoihin. Viite myös tukee vaaleihin ehdokkaiksi lähteviä jäseniään.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.11.2008 ja se hyväksyttiin Vihreän liiton jäseneksi 21.4.2009.

Lue lisää viitteen periaateohjelmasta Periaateohjelma