Satelliittitekniikka on kehittynyt viime vuodet erittäin nopeasti. Yhdessä sensoritekniikan ja tietotekniikan miniatyrisoinnin kanssa satelliitit mahdollistavat avaruuden hyödyntämisen kustannustehokkaasti ja eurooppalaisten parhaaksi. Kehitys on ollut ketterää ja kokeilevaa. Alan kehitysvaihe sopii nyt pienille ja keskisuurille yrityksille. Satelliitit keräävät jo nyt valtavasti dataa siitä, mitä maassa, merellä ja ilmakehässä tapahtuu, ja tätä dataa voidaan jalostaa tiedoksi eri käyttötarkoituksiin ja päätöksenteon tueksi. 

EU:n tulee hankkia uusia satelliittipalveluja yksityisiltä toimijoilta esim. seuraavilla sovellusalueilla:

  • tietoliikenne
  • Itämeren ja Pohjanmeren valvonta
  • uusiutuvaa energiaa tuottavien järjestelmien valvonta
  • kaukokartoitus, erityisesti, metsien ja viljeltyjen maiden tutkimus ja valvonta
  • avaruuden tilannekuva, mukaan lukien avaruussää

Lisää avaruuspoliittisista linjoista Viitteen avaruuspoliittisesta kannanotossa:

https://www.google.com/url?q=https://viite.fi/2022/12/12/tieteen-ja-teknologian-vihreiden-avaruuspoliittinen-kannanotto/&sa=D&source=docs&ust=1698334957717647&usg=AOvVaw1Knh56XVwvZUdNKtQFvYL6