EU:n tutkimusrahoituksella on tärkeä rooli eurooppalaisen tieteen edistämisessä.  EU:n tulee ohjata tutkimusrahoitusta etenkin uteliaisuuslähtöiseen perustutkimukseen ja aikamme suuriin haasteisiin kuten vihreän siirtymän toteuttamiseen ja eurooppalaisen teknologisen autonomian saavuttamiseen. Digitalisaation kehityksessä EU:n tulee tavoitella johtavaa asemaa maailmanlaajuisesti.

Suomen tasolla pitää panostaa siihen, että EU-rahoitusta päätyy myös Suomeen ja suomalainen osaaminen on kilpailukykyistä. Tätä varten kansallisesti pitää varmistaa, että Suomen yliopistoihin syntyy ja kehittyy sellaisia huippuyksiköitä, jotka kykenevät pärjäämään kilpailussa EU-rahoituksesta.

Kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen parempi koordinaatio on tarpeellista. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kannustimia hakea kansainvälistä tutkimusrahoitusta ja kansainvälistymistä on kasvatettava.

EU:n työvoimapulan lievittämiseksi maahanmuuttopolitiikan tulee olla houkuttelevaa ja etenkin EU:n ulkopuolelta EU:iin opiskelemaan tuloon tulee kannustaa. 

  • Laajennetaan Erasmus+ -ohjelmaa ja vastaavia ohjelmia, jotka suunnataan koululaisille, opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille sekä ohjelmia EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.
  • Kaksinkertaistetaan EU-alueen tutkimus- ja innovaatiopanostukset budjetin rakenteita muokkaamalla. Kehitetään eurooppalaisen tutkimusrahoituksen läpinäkyvyyttä, jotta myös korkeakoulut pystyvät hyödyntämään niitä nykyistä paremmin. Kansallisesti varmistetaan, että yliopistojen ja tutkimuslaitosten kyky hakea EU-rahoitusta nostetaan parhaiden EU maiden tasolle.
  • EU:n tulee tukea kansainvälistä huippututkimusta tekevien yksiköiden syntyä ja kehitystä jäsenmaiden yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä jäsenmaiden toiminnan sopeuttamiseen maapallon rajoihin, luoda pohjaa teknologiajohtajuudelle ja strategisen autonomian vahvistamiselle pitkällä aikavälillä.