Viitteen keskusteluryhmien säännöt

Keskusteluryhmien turvallisuus ja luottamuksellisuus

Tervetuloa Tieteen ja teknologian vihreiden Discord ja WhatsApp-keskusteluryhmiin! Kannustamme jäsenistöämme aktiiviseen vuorovaikutukseen ja ajatustenvaihtoon. Haluamme kuitenkin korostaa, että keskustelualustojen teknisen luonteen vuoksi emme voi taata täysin turvallista ja luottamuksellista tilaa. Seuraavassa on muutamia ohjeita ja suosituksia ryhmien käyttämiseksi:

 1. Nimen käyttö: Toivomme, että käytät oikeaa nimeäsi ja jäsenrekisteriin ilmoittamaasi puhelinnumeroa ryhmään liittyessäsi. Tämä auttaa luomaan avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä keskusteluissa. Ymmärrämme kuitenkin, että on olemassa tilanteita, joissa haluat liittyä nimimerkillä perustelluista syistä. Tällöin pyydämme ottamaan yhteyttä palvelimen ylläpitoon (WhatsAppissa joku Communityn ylläpidosta, Discordissa toiminnanjohtaja) ja antamaan perustelut nimimerkin käytölle. Huomioithan, että mikäli haluat käyttää nimimerkkiä muissa yhteyksissä mutta oikeaa nimeäsi Viitteen keskusteluryhmissä, tämä onnistuu Discordissa mutta ei WhatsAppissa.
 2. Turvallisuus: Muistathan, että Discordin ja WhatsAppin tietoturva riippuu myös käyttäjästä itsestään. Alä jaa arkaluonteisia tai henkilökohtaisia tietoja keskusteluryhmissä. Varmista, että ulkopuoliset eivät pääse lukemaan keskusteluryhmien sisältöä puhelimesi tai tietokoneesi kautta. Älä jaa Viitteen keskusteluryhmien osallistujatietoja, kuvakaappauksia tai mitään muuta sisältöä ryhmien ulkopuolelle.
 3. Luottamuksellisuus: On tärkeää pitää mielessä, että Discord- ja WhatsApp-ryhmämme eivät tarjoa täysin turvallista ja luottamuksellista tilaa. Vaikka pyrimme luomaan turvallisen ja luottamuksellisen tilan, emme pysty takaamaan kaikkien ryhmässä olevien ajantasaista Viitteen jäsenyyttä ja siten keskustelut voivat näkyä myös ei-jäsenille. Keskustelijoiden tulee pitää mielessä, että pahimmassa tapauksessa laajojakin keskustelusisältöjä ja osallistujatietoja voi vuotaa julkisuuteen.
 4. Liittymislinkkien jakaminen: Ryhmien liittymislinkkejä ei saa jakaa eteenpäin ilman ryhmän ylläpidon lupaa. Tämä auttaa ylläpitämään ryhmän turvallisuutta ja estää ei-toivottujen osallistujien liittymisen. Jos huomaat, että ryhmän linkki on levinnyt laajemmin kuin haluamme, ilmoita siitä ylläpidolle välittömästi.
 5. Viitteen chatissä tai keskusteluryhmissä esitetyt mielipiteet ja kannat eivät edusta Viitteen virallista linjaa vaan ovat aina esittäjänsä omia. Viitteen viralliset kannanotot löytyvät nettisivuiltamme www.viite.fi

Pelisäännöt Viitteen keskusteluryhmissä ja tapahtumissa

Tarkoitus

Me Viitteessä haluamme, että toimintaamme osallistuminen on jokaiselle miellyttävä kokemus. Haluamme luoda toimintaan ja tapahtumiin ystävällisen ja turvallisen tilan kaikille sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kyvyistä, etnisyydestä, sosioekonomisesta taustasta ja uskonnosta riippumatta.

Toivottu käyttäytyminen

Tapahtumiin ja keskusteluihin osallistuvien toivotaan ja odotetaan käyttäytyvän seuraavasti:

 • Osallistu aktiivisesti ja omana itsenäsi, mutta ota samalla muut huomioon toiminnassasi ja puheessasi.
 • Vältä tarpeettomia konflikteja hakien ratkaisuja ensisijaisesti yhteistyön kautta.
 • Pidättäydy halventavasta, syrjivästä tai häiritsevästä käyttäytymisestä ja puheesta.
 • Ole tietoinen ympäristöstäsi ja tuo järjestäjien tietoon mahdolliset (myös vähäpätöiset) vaaralliset tilanteet, avuntarpeet ja näiden pelisääntöjen loukkaukset.
 • Kohtele toisia kunnioittavasti, auta avun tarpeessa olevia ja muista, että kaveria ei jätetä.
 • Huomioi käytöksessäsi myös, että tapahtumissa tai keskusteluissa saattaa olla Viitteen ulkopuolisia henkilöitä (esimerkiksi eronneita, jotka eivät ole poistuneet keskusteluryhmästä).

Sopimaton käyttäytyminen

Häirintänä tai muutoin epäsopivana käytöksenä pidetään:

 • Väkivalta, väkivallalla uhkaaminen tai väkivaltainen kielenkäyttö toisia ihmisiä kohtaan.
 • Seksistinen, rasistinen, homo- tai transfobinen ja vammaa tai terveydentilaa halventava kielenkäyttö ja vitsailu.
 • Toisen ihmisen loukkaaminen erityisesti sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, rotuun, uskontoon tai vammaan liittyen.
 • Sopimaton video- tai valokuvaaminen.
 • Sopimaton fyysinen koskettelu. Toisen koskettamiseen tulee olla suostumus.
 • Seksuaalinen häirintä sisältäen seksistiset kommentit tai vitsit, sopimattoman koskettelun tai kourimisen ja ei-toivotun ehdottelun.
 • Tapahtuman kulun jatkuva häiritseminen esimerkiksi puheiden ja esityksien aikana.

Seuraukset sopimattomasta käyttäytymisestä

 • Pyyntöä lopettaa sopimaton käytös tulee noudattaa välittömästi.
 • Tapahtuman järjestäjillä ja keskusteluryhmien ylläpitäjillä on oikeus poistaa sopimattomasti käyttäytyvät osallistujat tapahtumasta tai keskusteluryhmästä ilman erillistä varoitusta tilapäisesti tai pysyvästi.

Yhteyshenkilöt

 • Tapahtumaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään
 • Viitteen häirintäyhdyshenkilöt ja yhteydenottolomakkeen löydät Viitteen sivuilta: https://viite.fi/yhteystiedot/ 
 • Muut kysymykset ja kehitysehdotukset voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Tämä käyttäytymissäännöstö (Code of Conduct) on käännetty ja sovellettu versio Creative Commons Attribution-ShareAlike -lisensöidystä Citizen Code of Conductista (esimerkki täällä).

Moderaattorien päätöksiä

Listaamme tähän Viitteen keskusteluryhmien moderointipäätöksiä avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Listaa on alettu kasata elokuussa 2023 ja vain uudet tapaukset lisätään.