EU jatkaa tiukkaa Venäjän pakotepolitiikkaa ja välttää ostamasta fossiilisia polttoaineita Venäjältä myös sen jälkeen kun sota Ukrainassa on ohi. EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on merkittävien haasteiden edessä Venäjän laajennettua hyökkäystään Ukrainaan. EU:n täytyy jatkaa määrätietoisesti Ukrainan tukemista aseellisesti ja autettava uudelleen- ja jälleenrakentamisessa. EU-maiden puolustustarvikevarastoja on täydennettävä yhteishankinnoilla ja edistettävä puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetin nostoa uuden geopoliittisen tilanteen vaatimalle tasolle. Tämä tulee vaatimaan merkittävien rahallisten investointien lisäksi keskustelua EU:n ja Naton rooleista eurooppalaisessa turvallisuuskehyksessä. EU:n yhteistyötä ja lähentymistä Itä-Euroopan maiden kanssa tulee edistää ja EU:n laajentumista tavoitella, kun liittymistä hakevat maat saadaan täyttämään EU:n vahvat liittymiskriteerit. 

EU tekee yhteistyötä ja vastuunjakoa etenkin pakolaispolitiikassa. EU kehittää omaehtoisen maahanmuuton ja pakolaisten käsittelyyn menetelmiä, joilla vastataan hädänalaisten suojelun tarpeeseen ja jotka maahanmuuton osalta johtavat kestäviin ja toimiviin päätöksiin. Tässä on tärkeää, että pidämme kiinni EU:n omista arvoista. Välimeren rajavalvonta on määriteltävä ja resursoitava riittävällä tasolla.

EU on asettamassa hiilitulleja EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille. Tullien avulla EU voi vaikuttaa siihen, että hiilivapaan talouden käytännöt leviävät muualle maailmaan. EU:n tulee käyttää vahvemmin tullipolitiikkaa ulkopolitiikan välineenä, hiilitullien lisäksi. Tullien avulla voidaan käyttää markkinataloutta painostuskeinona ohjaamaan maailmaa parempaan suuntaan. EU on suuri vientikohde ja sen kauppapolitiikka on siksi hyvin tehokasta.   EU:n tulee myös jatkuvasti päivittää tullipolitiikkaa tavalla, joka auttaa EU:n strategisen autonomian vahvistumista sotkematta maailmankauppaa tarpeettomasti.

EU on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista regulaattoreista. Standardisointi- ja regulaatiovaltaa on käytettävä niin, että ohjaamme koko maailman tuotteita ja palveluita yksilön vapautta kunnioittavaan ja kestävän kehityksen arvojen mukaiseen suuntaan.

  • Määräenemmistöpäätösten käyttöä yksimielisyyden sijaan on laajennettava.
  • Lisätään EU:n teknologista omavaraisuutta sen globaalin vaikutusvallan kasvattamiseksi ja mm. EU:n riippuvuuden vähentämiseksi esim. Kiinasta. 
  • Vähennetään materiaali- ja mineraali-riippuvuutta Kiinasta. 
  • Kehitetään kauppasuhteita ja muuta yhteistyötä Afrikan maiden kanssa EU:n ja Afrikan maiden välisen siteen vahvistamiseksi. 
  • Arvioidaan yhä useampien tuoteryhmien hiilijalanjälkiä, jotta ne voidaan ottaa EU:n tulevien hiilitullien piiriin.
  • EU:n tulee selvittää mahdollisuuksia korkeammille tuontitulleille maille, joiden se näkee toimivan haitallisesti esim. verovälttelyn edistämisen, ihmisoikeuksien loukkaamisen, luontokadon edistämisen, hyökkäyssodan käynnin sekä joukkotuhoaseiden hallinnan muodoissa. Tulleja laskettaisiin tai poistettaisiin, mikäli haitallinen toiminta vähenee tai lakkaa.
  • Tullien laajentamiseksi ja tehostamiseksi EU:n tulee aktiivisesti pyrkiä luomaan tulliliittoja tapauskohtaisesti eri maaryhmien kanssa  niissä asioissa, joissa niillä on yhteinen näkemys EU:n kanssa. 
  • Tullien tuotto tulee kerätä EUn omiksi varoiksi.