Tekoäly on hyvä renki mutta huono isäntä. Eurooppa on maailman ensimmäisen tekoälylainsäädännön kehto, jonka saavutuksia muu maailma tarkkailee. Uusia tekoälysovelluksia saapuu markkinoille jatkuvasti. Meidän on varmistettava, että ihmisten elämään vaikuttava päätöksenteko pysyy ymmärrettävänä ja hallittuna. Koska tekoälyn vaikutusten arvioiminen eri elämänalueisiin on tällä hetkellä erittäin vaikeaa ellei mahdotonta, tulee työntekijöiden ja kansalaisten oikeuksien suojeleminen varmistaa kaikissa olosuhteissa. 

Erityisesti lapsia ja nuoria tulee suojella digitaalisten palveluiden ja erityisesti sosiaalisen median alustojen haitoilta. Myöskään syrjintää ei tule sallia tekoälyltä tai tekoälypohjaisilta ohjelmilta. Vastuu tekoälyn toiminnasta on sen valmistajilla ja opettajilla.

Tekoälylainsäädännön tavoite on luoda selkeä polku sosiaalisesti hyväksyttäville innovaatioille sekä tarkasti rajattu pelikenttä tekniikan kehittämiselle. Toimintaympäristön tulee olla sellainen, että etenkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on riittävästi edellytyksiä tutkimus- ja kehitystyöhön. Yrityksille asetettujen velvoitteiden täytyy olla siten mitoitettuja, että ne tukevat innovaatiota. Näin EU turvaa kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät tukee EU:n tavoitetta rajoittaa koneellista päätöksentekoa esimerkiksi työntekijöiden palkkaamisessa, työsuoritteen arvioimisessa tai työntekijän toiminnan valvonnassa ilman ihmisen valvontaa. Tuemme lainsäädäntöä, joka kieltää tekoälypohjaisen manipuloinnin ja erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuihin tuotteisiin ja palveluihin koukuttamisen. EU:n tasolla tulee laatia tekoälykoulutuspaketteja, jotka kattavat moninaisuuden niin, että opetusdata ei synnytä tekoälyn sisälle syrjiviä rakenteita.