Kiinan ja Yhdysvaltojen uuden teollisuuspolitiikan myötä myös EU:n teollisuuspolitiikka on murroksessa. Kiina ja Yhdysvallat subventoivat teollisuuttaan ja luovat protektionistista sääntelyä, joka on vastoin viime vuosikymmenten kehityskulkua kohti globaalimpia markkinoita. Protektionismi ja subventiot ovat monella tapaa haitallisia: ne esimerkiksi heikentävät elintasoa, rajoittavat innovaatioita ja talouden uudistumista, ja tulevat erittäin kalliiksi julkiselle taloudelle. Siksi EU:n ei tule lähteä samaan peliin. Strategisen autonomian nimissä harvinaisia poikkeuksia voidaan kuitenkin tehdä, mutta poikkeuksien kriteerien täytyy olla tiukat ja toimenpiteiden EU- eikä jäsenmaatasoisia. 

EU:ssa jäsenmaiden mahdollisuuksia oman teollisuuden tukemiseen on pitkään säädelty tiukasti, mutta COVID-19 -pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan myötä tätä sääntelyä on väljennetty väliaikaisesti. Tämä hyödyttää isoja jäsenmaita kuten Saksaa, Ranskaa ja Italiaa, ja haittaa merkittävästi Suomen kaltaista pientä avotaloutta. EU:n tuleekin jälleen tiukentaa valtiontukisääntöjä ja  tavoitella teollisuuden kilpailukykyä ensisijaisesti ilman subventioita. Sen sijaan teollisuuden kilpailukykyä tulee edistää markkinoita kehittämällä, luvitusta sujuvoittamalla ja osaavaan työvoimaan sekä tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin panostamalla. Lisäksi tuontitavaralle voidaan asettaa tariffeja silloin, kun subventiot ovat osoitettavissa, mikä helpottaa tilannetta sisämarkkinoilla. 

Toissijaisesti, mikäli EU:n teollisuuspolitiikka kallistuu teollisuuden subventioihin, tulee tätä varten luoda uusi EU:n yhteinen instrumentti ja pitää jäsenmaiden valtiontukisäännöt edelleen tiukkoina. Yhteisen instrumentin tuen tulee olla kilpailtua, eli sillä tuetaan vain euroalueen parhaita yrityksiä. 

  • Palataan koronapoikkeuslakeja edeltäneeseen tiukkaan valtiontukisääntelyn tasoon.
  • Edistetään Euroopan teollisuuden kilpailukykyä erityisesti tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin panostamalla.
  • Luodaan uusi kilpailtu EU-tason teollisuuden tuki-instrumentti niitä poikkeustilanteita varten, joissa strategisen autonomian kannalta välttämättömät teollisuudenalat tarvitsevat tukea.