EU on osoittanut edelläkävijyyttä eurooppalaisten oikeuksien turvaamisessa muun muassa yksityisyyden suojan osalta supervalloista tulevien teknologiajättien edessä. Esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä pian voimaanastuva digipalvelusäädös ovat todiste Euroopan Unionin kyvystä ottaa globaalia johtajuutta virtuaalisia ympäristöjä koskevassa lainsäädännössä. Tätä kehityskulkua Viite – Tieteen ja teknologian vihreät tukee ja edistää.

Myös kyberturvallisuusympäristömme muuttui merkittävästi Venäjän laajennettua hyökkäystään Ukrainaan. EU on ottanut askeleita kyberturvallisuuden parantamisessa. Suomalaisella tietoturvaosaamisella voi olla merkittävä rooli tässäkin yhteistyössä eurooppalaisten kumppanien kanssa. Olemalla aktiivisesti mukana luomme myös uusia mahdollisuuksia kotimaisten tietoturvayritysten liiketoiminnalle.

  • Kriittisten infrastruktuurien suojaamista etenkin Venäjältä tulevilta uhilta täytyy vahvistaa. 
  • Yhteiskunnan kannalta kriittiset IT-toiminnot tulee eristää avoimesta internetistä. 
  • Yleiseurooppalaista yhteistyötä kyberhyökkäyksiä vastaan on vahvistettava.