Somejäteistä on tullut uhka demokratialle ja valinnanvapaudelle. Ne tukahduttavat kilpailua ja uusia innovaatioita. Ne edustavat digitaalisen vallan keskittymistä hyvin harvoihin käsiin. Siksi EU:n tulee olla eturintamassa sääntelemässä sosiaalisen median alustoja ja rajoittamassa niiden valtaa. Kansalaisilla tulee olla valta omaan dataansa ja sen käyttöön. Jotta näin voi olla, julkisen vallan täytyy asettaa kansalaisten suojelu somejättien palvelemisen edelle.

Sosiaalinen media on myös uhka tiedon huoltovarmuudelle. Somejätit ovat kaapanneet suurimman osan perinteisen median mainostuloista. Somealustat käyttävät ilman korvauksia uutismedian tuottamia sisältöjä. Kukaan ei ota vastuuta somealustoilla  julkaistuista sisällöistä, sillä niiltä puuttuvat vastaavat päätoimittajat. Vastuukysymys on erityisen tärkeä siksi, että nuoremmilla ikäpolvilla  some on jo perinteistä mediaa tärkeämpi tietolähde. 

Pahantahtoiset tahot voivat nyt hyödyntää somealustojen toimintamalleja ja levittää disinformaatiota tavoitellessaan EU:n arvojen vastaisia tavoitteita. 

EU:n tulee tukea Euroopan ja EU:n asioita käsittelevien laadukkaiden ajankohtaisohjelmien tuotantoa ja levitystä tukemalla muun muassa eri maiden yleisradioita.

Digitalisaatio ja internet ovat viime vuosina levinneet monille uusille liiketoiminta-alueille, kuten kuriiripalveluihin sekä ajoneuvojen ja asuntojen jakamiseen. Näihin liittyy monia lieveilmiöitä, jotka uhkaavat työntekijöiden, asukkaiden tai perinteisten liiketoimintojen asemaa. EU:n täytyy pysytellä tekniikan kehityksen mukana ja aktiivisesti varmistaa tasapuolisten markkinoiden synty sosiaalisesti kestäviin rajoihin.

  • Luodaan EU:lle digitaalinen kansalaisuus ja käytännöt, jotka turvaavat yksilön oikeudet omaan dataansa.
  • Tiukennetaan sosiaalisen median sääntelyä, jotta demokratia voidaan turvata 
  • Huolehditaan työntekijöiden oikeuksista alustataloudessa