Hyvät kuulijat,

Laatutekniikassa yksi käyttökelpoisimpia ja yksinkertaisimpia laatutyökaluja on nimeltään “5 kertaa miksi”. Kun on ongelma, kysytään 5 kertaa miksi, jotta päästään pinnalle näkyvistä oireista juurisyyhyn. Ajatus on, että laastarien lisäksi tehtäisiin sellaisia korjaavia ja estäviä toimenpiteitä, että samanlainen ongelma ei uusiutuisi.

Yhteiskunta on täynnä monenlaisia ongelmia, monella tasolla. Niin usein jää kysymättä, mistä mikäkin asia johtuu. Niin usein jää ne tärkeät mutta vaikeat estävät toimenpiteet tekemättä. “Kriisistä kriisiin, kuljen komein askelin”, laulaa joensuulaislähtöinen Ismo Alanko.

Otetaan esimerkkinä COVID-19. Miksi se pääsi leviämään ja aiheuttamaan massiivisia ongelmia Suomessa? Sosiaali- ja terveysministeriön pari päivää sitten julkaisemasta raportista löytyy osavastauksia ja 54 toimenpide-ehdotusta seuraavaan mahdolliseen epidemia-aaltoon varautumiseksi. Toivottavasti niin viranomaiset kuin vihreät luottamushenkilöt saavat tästä ajatuksia millä meidän kriisinkestoa voidaan parantaa.

Mutta tuokaan raportti ei tee juurisyille mitään. On kysytty, miksi virus ylipäänsä lähti leviämään, ja vastaus on vähintäänkin yleisesti eläinperäisiä viruksia koskien selvä: Luonto virusten ja ihmisten välistä on liiaksi tuhottu. Lisäksi älytön määrä tuotantoeläimiä luo riskin tartuntatautien leviämiselle.

Ruokajärjestelmän ja sen aiheuttaman maankäytön muuttaminen on työläs asia. Mutta siihen voidaan vaikuttaa Suomessakin.

Suositteleeko sosiaali- ja terveysministeriö eläinpohjaisen ruokajärjestelmän alasajoa? Saako STM:n ruokalasta vielä liharuokaa? Haastavia kysymyksiä, mutta tälläkin tasolla meidän pitäisi miettiä isojen globaalien ongelmien juurisyitä ja niiden korjaamista.

Linkki STM:n raporttiin: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164105