Hyvä puoluekokous. Ilmastopaneeli julkaisi helmikuussa muistion nimeltä “Suuntaviivoja Suomen ilmastotoimien tehostamiseen”. Erittäin hyvää luettavaa, jos haluaa listaa konkreettisista päästövähennystoimista. Nostan erikseen sieltä maankäyttösektoria, sillä metsien hiilinielujen nopea ja suuri heikkeneminen uhkaa Suomen hiilineutraaliustavoitetta ja jo lyhyemmällä aikavälillä EU-velvoitteitamme. 

Keskustelussa on pidetty eniten esillä metsien hakkuiden vähentämistä eri keinoin ja hakkuiden muuttamista jatkuvan kasvatuksen mukaisiksi. Ne ovatkin merkittäviä tavoitteita. Niihin kohdistuu myös paljon vastutusta – osin juuri siksi ne on olleet eniten esillä keskustelussa.  

Meidän onkin hyvä korostaa nyt muitakin keinoja. Myös hakkuiden vähentämiseen suhtaudutaan suopeammin kun tiedostetaan paremmin, että koko nielupelastuksen vaade ei tule hakkuiden vähentämisen harteille.

Muista maankäyttösektorin päästövähennyskeinoista nousee Ilmastopaneelin muistiossa esiin ainakin kolme isoa: 

  • Turvemaiden metsien raivauksen tekeminen luvanvaraiseksi tai maksulliseksi
  • Turvepeltojen vettäminen ja kosteikkoviljely
  • Vanhojen peltojen metsimmäinen

Edistetään yhdessä monipuolista kokonaisuutta nielujen elvyttämiseksi. Kiitos.