Vihreät on useammin oikeassa kuin väärässä.  Tutkittuun tietoon ja vahvaan moraaliseen kompassiin nojaava politiikkamme tuottaa hyvinvointia ja turvallisuutta. Me muutamme maailmaa realistisista lähtökohdista. Emme ole teknologian ja sen käytön suhteen naiiveja tai tavoittele nopeita voittoja. Katseemme on laaja ja ulottuu pitkälle.

Geopoliittinen tilanne on tuonut meidät uusien uhkien ja mahdollisuuksien äärelle. Länsimaat ovat liian kauan ulkoistaneet tuotannon kolmansiin maihin, jotka puolestaan ovat pitkäjänteisesti ottaneet toimitusketjut ja osaamisen hallintaansa. Yhdysvaltojen ja Kiinan hegemoniakamppailu on riski – paitsi maailmanrauhalle – myös yhteiskunnallemme, työpaikoillemme ja kaikille suomalaisille. Nyt on oikea aika varmistaa, että Suomi on riittävän omavarainen teknologian suhteen. Teknologinen omavaraisuus takaa kestävän talouden nyt ja tulevaisuudessa. Toisaalta liittolaisemme ovat ottaneet avosylin vastaan kokonaisturvallisuuden suunnannäyttäjän ja korkean teknologian edelläkävijämaan.

Teknologiaa voi kuitenkin käyttää hyvään tai pahaan. Sama sovellus voi olla käytössä ukrainalaisten siviilien turvana tai autoritäärisen valtion massavalvonnassa. Kollektiivisen turvallisuutemme kannalta ratkaisevat innovaatiot ovat kaksikäyttöisiä ja ne syntyvät valtion, tutkimuslaitosten ja teollisuuden syvästä yhteistyöstä. Meidän tulee varmistaa, että maailmaa muuttavaa teknologiaa kehitetään nimenomaan Suomessa, ja että sitä ohjaa riittävän vahva lainsäädäntö ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kulttuuri.

Teknologian kehitys kestää kauan ja vaatii strategista otetta. Meidän tulee puhua koulutuksen ja sivistyksen puolesta. Osaamisen huoltovarmuus vaatii että meillä koulutetaan laajasti työvoimaa, hitsaajista toimitusjohtajiin. 4% TKI-tavoitteesta on pidettävä kiinni ja työperäisen maahanmuuton puolesta puhuttava. 

Suomen strategisia onnistumisia ei kannata vähätellä. Vihreä siirtymä teki tyhjäksi Putinin yrityksen käyttää energiaa aseena Suomea vastaan. Olemme energia-omavaraisia päästöttömän energian viejiä. Tätä kehitystä ei saa pysäyttää vaan jatkaa teollisuuden siirtymistä Suomeen.

Vihreät voivat lähteä tähän keskusteluun itsevarmuudella. Olimme oikeassa fossiilisen energiantuotannon ongelmista. Olimme oikeassa Venäjästä. Olemme osoittaneet ongelmat Kiinan suhteen. 

Kestävyys, oikeudenmukaisuus, kansainvälisyys, talous, koulutus, tutkimus ja teollisuus. Nämä kaikki ovat kaikki kokonaisturvallisuuspolitiikan osa-alueita. Näistä tulee pitää huolta ja näissä meitä tulee kuunnella. Kiitos.