Viite avaa jäsenistölleen haun kolmeen työryhmään, joiden tarkoituksena on tuottaa EU-vaaliohjelma, sekä keskustelupaperit syväteknologioista ja kiertotaloudesta. Haemme avoimella haulla jokaiseen työryhmään kahta puheenjohtajaa ja työryhmän jäseniä. Kaikkia aiheista kiinnostuneita kannustetaan hakemaan! Tarkemmat kuvaukset ohjelmista ja keskustelupapereista löydät alta.

EU-poliittinen ohjelma tulee hyväksyttäväksi Viitteen liittokokoukseen joulukuun alussa ja keskustelupaperit hyväksyy Viitteen liittohallitus (tavoitteena vuoden loppuun mennessä).

Viite on valinnut nyt aloittavat työryhmät poliittisen tilanteen sekä Viitteen jäsenten kiinnostusten perusteella. Viitteen ohjelmat ovat kokonaisvaltaisia, liittokokouksen hyväksymiä Viitteen vaikuttamistyötä määrittäviä dokumentteja. Keskustelupaperit puolestaan ovat luonteeltaan hieman kevyempiä avauksia. Esimerkkejä näistä ovat Tiedepoliittinen ohjelma sekä GMO-keskustelupaperi.

Hae mukaan työryhmiin täyttämällä oheinen lomake viimeistään 4.6.2023. Lisätietoja ohjelmatyöstä antavat hallituksen jäsenet Jogi Poikola ja Peppi Seppälä.

EU-vaaliohjelma

EU-vaalit järjestetään 9.6.2024. EU-tasolla voidaan vaikuttaa moniin Vihreille tärkeisiin teemoihin tehokkaammin kuin kotimaan tasolla. EU-vaaleissa voimme nostaa koko EU:n laajuisia ilmastotoimia, luontokadon pysäyttämistä ja hiilinielumarkkinoiden luomista päästökaupan rinnalle. EU myös säätelee teknologia-alaa ja sen kehitystä, sekä vaikuttaa huoltovarmuuteen koko Euroopan tasolla, mikä on viime vuosina noussut tärkeäksi teemaksi.

Työryhmän tavoitteena on luoda vaaliohjelma, joka toimii pohjana Viitteen EU-vaalikampanjalle ja jota Viitteen EU-vaaliehdokkaat voivat käyttää oman kampanjansa pohjana. Työryhmän aikataulu on tiivis ja etenkin alkusyksystä työryhmä tulee kokoustamaan usein, jotta ohjelman on valmis liittokokoukseen mennessä.

Syväteknologiat-keskustelupaperi

Syväteknologiat ovat teknologia-alueita, joissa tieteeseen perustuvat läpimurrot voivat nopeasti muuttaa perustavanlaatuisesti yrityskenttää ja yhteiskunnan toimintoja. Viimeisen vuosikymmenen aikana teknologia on muuttunut uskomattoman nopeasti. ChatGPT kirjoittaa uskottavia puheita, autonomiset robotit ovat yhä lähempänä todellisuutta niin kotona kuin taistelukentilläkin, kvanttitietokoneiden kehitys vaarantaa seuraavan vuosikymmenen aikana yleisesti käytetyt tietokoneyhteyksien suojausmenetelmät ja ihminen on jo luonut ensimmäiset ksenobotit, eli ohjelmoitavat biologiset koneet.

Kiertotalous-keskustelupaperi

Kiertotalouden avulla voimme irrottautua nykyisestä luonnonvarojen ylikulutuksesta. Lineaaritaloudesta irtautumalla säästämme luonnonvaroja ja luomme uudenlaista yritystoimintaa, kun materiaalin sijaan yritykset voivat siirtyä palveluiden tuottamiseen. Kiertotaouskeskuskustelu keskittyy usein kuluttajatasolle ja kierrättämiseen, vaikka todelliset kiertotalouden systeemiset muutokset tapahtuvat yrityksissä ja välttelemällä kierrätystä mahdollisimman pitkään. Keskustelupaperin tarkoitus on avata kiertotalouden eri tasoja ja millaisia poliittisia toimia tarvitaan kiertotalouden edistämiseksi.