Suomi vetyinvestointien kohteena

Fingrid arvioi Suomen olevan tällä hetkellä Euroopan kuumin vihreän energian markkina. Etenkin vedyn tuotanto ja hyödyntäminen on vihreän siirtymän keskiössä. Ylen taannoisen katsauksen mukaan Suomeen ollaan suunnittelemassa 10 miljardin euron edestä vetyhankkeita. 

Vetytalouden tuoma teollisuus ja työpaikat hyödyttävät Suomen taloutta huimasti. Samalla Suomi voi vaikuttaa kokoaan enemmän ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vedystä valmistetulla vihreällä teräksellä voidaan syrjäyttää fossiiliterästä, vedystä saadaan myös sähköpolttoaineita korvaamaan fossiilipolttoaineita. Päästöjä voidaan vedyn kautta vähentää myös esimerkiksi lannoitteiden ja kemikaalien tuotannossa.  Vedyntuotannossa syntyvää lämpöä voidaan hyödyntää tehokkaasti Suomessa yleisten kaukolämopöverkkojen kautta. 

Hallituksen periaatepäätöksessä tavoitellaan, että Suomi tuottaisi jopa 10 prosenttia EU:n vedystä vuoteen 2030 mennessä, mikä olisi hurja määrä pienelle maallemme. Fossiilittoman energian pohjalle tehtävät teollisuusinvestoinnit toisivat Suomeen töitä ja avaisivat uusia mahdollisuuksia viennin lisäämiselle, parantaen valtion taloutta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Suomen on pidettävä kiinni suotuisasta investiontiympäristöstä. 

Potentiaalista pidettävä kiinni

Fossiilittoman vedyn raaka-aineet ovat vesi ja fossiiliton sähkö. Vihreässä siirtymässä ja vetyinvestoinneissa pärjäämisessä tärkeää onkin edullinen sähkö. Esimerkiksi viime vuonna sähkö oli Suomessa toiseksi halvinta Ruotsin jälkeen. Investointiaaltoa selittää investoijien odotus sähkön edullisuudesta jatkossakin. Siinä tärkeässä roolissa on Suomen nopeasti kasvava tuulivoiman tuotanto. Tuulivoimatuotannon kasvusta on pidettävä huolta mm. nopealla luvitusprosessilla ja sähkön siirtoverkkoja vahvistamalla sekä edistämällä tuulivoiman rakentamista myös merelle ja Itäiseen Suomeen. Mittava vetyteollisuus auttaa tasaamaan uusiutuvien sähköntuotannon vaihtelua, niin että sähkön kuluttajahinta pysyy vakaampana. 

Myös Olkiluoto 3:n tuotanto tulee hillitsemään sähkön hintoja. Mahdollisiin tuleviin ydinvoimalupahakemuksiin tulee suhtautua lähtökohtaisesti myönteisesti, kunhan ne täyttävät turvallisuuskriteerit. 

Vetyhankkeiden kohdallakin on tärkeä huolehtia ripeästä lupamenettelystä viranomaisten resursseita ja osaamisesta huolehtimalla. Valtion tulisi investoida vedyn siirtoverkon rakentamiseen. Uutta teknologiaa kehittäessä myös demonstraatiotuet ovat perusteltuja.

Vetytaloudessa ja muussa vihreässä siirtymässä olennaista on osaava työvoiman saatavuus. On varmistettava erityisesti tekniikan alan osaajien riittävä koulutus koko suunnittelu- ja toimitusketjun osalta, mukaan lukien sähköntuotanto. Myös vetyteknologian TKI-toimintaan kannattaa nyt panostaa. 

Vihreä siirtymä ja vetytalous on Suomelle win-win: hyvä investointiympäristö antaa meille mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä ja saavuttaa taloudellista hyötyä. 

Peppi Seppälä

Kaupunginvaltuutettu Espoo, Energia-asiantuntija

Eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri

Lotta Alhonnoro

Kaupunginvaltuuettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Vaasa

Eduskuntavaaliehdokas, Vaasan vaalipiiri

Tia Seppänen

Aluevaltuutettu, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) hallituksen jäsen

Eduskuntavaaliehdokas, Uudenmaan vaalipiiri