Omina peruskouluaikoinani opin kuulemaan, että Suomi on Pisa-tulosten kärkimaa.
Viimeistään vuonna 2023 olemme heränneet siihen, että Pisa-tuloksemme ovat heikentyneet
tasaisesti. Se on vain yksi merkki kriisistä, jossa koulutus on.


Suomesta on tehtävä koulutuksen kärkimaa. Tähän tarvitsemme sekä resursseja kaikille
koulutustasoille, moniammatillista yhteistyötä että tutkimukseen perustuvaa tietoa. Jokaisen
lapsen perusoikeus on saada laadukasta opetusta, ja laadukkaan opetuksen takaavat
hyvinvoivat opettajat. Opetusta ja koulujen toimintaa tulee kehittää tutkittuun tietoon
pohjaten.


Tällä hetkellä Suomi laittaa Pohjoismaista vähiten rahaa koulutukseen, mikä näkyy
perusopetuksen kouluarjessa esimerkiksi riittämättöminä erityisopetuksen ja oppimisen tuen
resursseina ja suurina luokkakokoina. Moni oppilas jää vaille tarvitsemaansa tukea, mikä
vaikuttaa sekä oppilaaseen, opettajan työajan käyttöön kuin muun luokan opetukseen.

Mitä meidän tulee tehdä?
Opettajamitoitus on kirjattava perusopetuslakiin, jotta jokainen oppilas saa riittävän
yksilöllistä opetusta ja opettajat työrauhan. Kun opetusryhmien koot ovat kohtuulliset, on
opettajalla enemmän aikaa yhdelle oppilaalle.


Oppimisen tuki on saatava kuntoon. Erityisopetukseen on lisättävä resursseja. Lainsäädäntöä
on täsmennettävä kolmiportaisen tuen ja inkluusion osalta siten, että vahvistetaan lapsen
oikeutta pienryhmäopetukseen ja erityisopetukseen.


Eriarvoistumisen ja oppimistulosten eriytymisen ehkäisemiseksi perusopetuksen rahoitusta
tulee uudistaa siten, että erillisten tasa-arvoa vahvistavien rahoitusten sijaan rahoituksen
kokonaisuus muutetaan vahvemmin edistämään vahvempaa tukea tarvitsevien, vieraskielisten
ja vaikeammista lähtökohdista tulevien lasten oppimista.


Opetusta ja koulujen toimintaa tulee kehittää tutkittuun tietoon pohjaten. Tarvitsemme
tutkittua tietoa sekä opetusmetodeista että oppimisympäristöistä, jotta tiedämme, mihin
suuntaan koulutuspolitiikkaa tulee viedä.


Lisäksi meidän tulee lisätä oppilaiden tunne- ja vuorovaikutteista osaamista esimerkiksi
lisäämällä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppitunteja perusopetukseen.


Pisa-tulokset ovat vain yksi merkki siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Koulutuksen panostus ei
mene hukkaan. Resurssit ja tutkittuun tietoon pohjautuvat päätökset maksavat itsensä
takaisin sekä parempina oppimistuloksina että suurempana hyvinvointina.

Vilma Viitasaari

Kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu

Eduskuntavaaliehdokas, Keski-Suomen vaalipiiri