Sosiaalihuollossa tehdään arjen ihmisoikeustyötä- ei unohdeta SO-osaa SOTE:ssa

Sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa ja valmisteleva työ rakenneuudistuksen ja palvelujen suhteen on vauhdissa. Kuitenkin kun puhumme tulevista rakenteista ja palveluista, jää valitettavan usein SO-osa sotessa varjoon.

Sosiaalihuolto on merkittävää arjen ihmisoikeustyötä tekevä sektori, jota ei tule jättää huomiotta keskusteltaessa hyvinvointialueista ja kunnista. Sosiaalihuollossa ratkaistaan sosiaalisia ongelmia kuten köyhyyttä, väkivaltaa ja turvataan suojelua tarvitsevia. Onkin olennaista kiinnittää huomiota siihen, miten jatkossa yli sektorirajat ylittävä moniammattillinen työ järjestetään läpi Suomen siten, että palveluketjut eivät katkea ja että ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä työtä laadukkaasti riippumatta siitä missä päin Suomea asiakasta ja potilasta tuetaan ja hoidetaan.

On olennaista turvata jokaiselle suomalaiselle aidosti toimivat sote-palvelut ja onnistumme siinä vain, jos sote-integraatio niin rakenteellisesti kuin palveluiden järjestämisessä on saumaton.

Kotikaupungissani Helsingissä ei käydä aluevaaleja, mutta toivon, että mahdollisimman moni lähtee ehdolle aluevaaleissa ja muistaa sosiaalihuollon merkityksen tullessaan valituksi.