Vihreät nuoret sekä Tieteen ja teknologian vihreät vaativat ydinenergia-alan lainsäädännön uudistamista mahdollistamaan sarjatuotettujen ydinvoimaloiden kaupallisen käyttöönoton.

“Sipilän hallituksen 2030-kivihiilikielto lähenee, ja myös turpeen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytöstä tulee luopua mahdollisimman pian. Kuntien ja teollisuuden on löydettävä vaihtoehtoisia tapoja tuottaa lämpöä. Nykyiseen määrään polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa ei riitä kestävää polttoainetta metsien biodiversiteetin turvaamisen ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta”, muistuttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

Yksi uusi ja polttoon perustumaton vaihtoehto lämmöntuotantoon ovat sarjatuotetut pienydinreaktorit. Olemassa olevien vahvojen kaukolämpöyhteyksien ansiosta Suomi voisi olla niiden käytössä uranuurtaja. Pienillä lämpöä tuottavilla ydinvoimaloilla on myös merkittävää potentiaalia teollisuuden päästöjen vähentämisessä ja vedyn tuottamisessa.  

“Nykyinen ydinvoimalainsäädäntö on kuitenkin suunniteltu suurille yksittäisille ydinvoimalahankkeille, ja se ei tunnista tyyppihyväksyntää, minkä takia jokaiselle ydinvoimalalle on haettava erikseen lupa. Tyyppihyväksynnällä samaa aiemmin hyväksyttyä mallia voisi rakentaa ilman tarvetta uudelle kalliille lupaprosessille. Esimerkiksi ydinvoimaloiden sijoituspaikat tarvitsisivat kuitenkin edelleen erillisen hyväksynnän kuten nykyäänkin”, avaa Tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtaja Ville Seppälä

“On kuntien ja teollisuuden oma päätös, että millä tavalla niissä tuotetaan lämpöä kestävästi, mutta valtion ei pidä poissulkea yksittäisiä polttovapaita lämmöntuotantotapoja, jotta pääsemme ilmastotavoitteisiimme. Nykyinen lainsäädäntö kuitenkin rajoittaa kuntien ja teollisuuden mahdollisuuksia pienreaktoreiden käyttöön. Mitä enemmän keinoja meillä on käytössä, sitä rohkeampia voimme olla ilmastotoimissa”, päättää Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

Lisätietoja

Peppi Seppälä
Puheenjohtaja, Vihreät nuoret
0407217912 
[email protected]

Brigita Krasniqi
Puheenjohtaja, Vihreät nuoret

Ville Seppälä
Puheenjohtaja, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät
0505333750
[email protected]