Euroopan komission ehdotus kestävän rahoituksen taksonomiaksi on vuodettu julkisuuteen. Ehdotuksen mukaan maakaasuvoimalat luokiteltaisiin tiettyjen ehtojen täyttyessä kestäviksi sijoituskohteiksi. Kestävän rahoituksen taksonomia on tärkeä työkalu viherpesun välttämiseksi, jotta yksityiset ja institutionaaliset sijoittajat voivat olla luottavaisia taksonomian mukaisen merkinnän saaneiden sijoituskohteiden ympäristöystävällisyydestä. 

Maakaasu ei kuitenkaan tosiasiassa täytä kestävän rahoituksen kriteerejä. Se on fossiilinen polttoaine, jonka hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi suuremmat kuin vaikkapa ydinvoimalla tai uusiutuvilla energiamuodoilla. Polton aikaisten päästöjen lisäksi maakaasun tuotannon eri vaiheissa vapautuu myös metaania, mikä voimistaa maakaasun ilmastovaikutuksia etenkin lyhyellä aikavälillä.

Maakaasu on toki kivihiiltä vähäpäästöisempi energiamuoto, joten mikäli kivihiiltä voidaan korvata maakaasulla, ilman uusia investointeja kannattaa se ehdottomasti tehdä. Nyt kuitenkin puhutaan luokittelusta ympäristöystävälliseksi energiamuodoksi, jonka tarkoitus on kannustaa uusiin vähäpäästöisiin investointeihin.

Maakaasuvoimaloiden käyttöikä on tyypillisesti useita vuosikymmeniä, joten niiden sisällyttäminen taksonomiaan lukitsisi EU:n ilmastopolitiikan pahimmassa tapauksessa tavalla, joka estää Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen toteutumisen. Tämä komission esitys on siis vastoin kaikkia tiedemaailman suosituksia ja käsityksiä eri energiamuotojen elinkaaripäästöistä.

IPCC 2014

Viite on jo aiemmin esittänyt, että ydinvoima tulisi sisällyttää kestävän rahoituksen taksonomiaan, sillä etenkin monilla Itä-Euroopan mailla on huonot lähtökohdat dekarbonisoida yhteiskuntiaan ilman uusia investointeja ydinvoimaan. 

Jo aiemmin taksonomia on saanut osakseen kärkevää kritiikkiä siitä, että bioenergia ja biopolttoaineet saavat lähtökohtaisesti kestävän leiman ilman ilmasto- tai biodiversiteettivaikutusten huomioimista tieteellisistä lähtökohdista. Nyt maakaasun ottaminen mukaan vesittäisi taksonomian alkuperäistä tarkoitusta entisestään ja ohjaisi investointeja ilmaston kannalta haitalliseen suuntaan.

Viherpesun välttämiseksi suunnitellulla luokittelulla tulisi olla vahvat tieteelliset perusteet eikä niistä saisi joustaa voimakkaankaan lobbauksen edessä. Jos maakaasu otetaan mukaan kestävän rahoituksen taksonomiaan, mutta ei ydinvoimaa yhtenä vähäpäästöisimmistä energiamuodoista, taksonomia menettää tieteellisen uskottavuutensa.

Ville Seppälä

Puheenjohtaja, Viite – Tieteen ja Teknologian vihreät

Johanna Kohvakka 

Vihreiden puoluehallituksen varajäsen

Puheenjohtaja 2019-2020, Viite – Tieteen ja Teknologian vihreät

Antti Van Wonterghem

Hallituksen jäsen, Viite – Tieteen ja Teknologian vihreät

(Tämä kannanotto on luettavissa myös englanniksi: https://viite.fi/2021/03/25/inclusion-of-natural-gas-in-the-sustainable-finance-taxonomy-threatens-the-credibility-of-eu-energy-policy/ )