Koronavirus aiheuttaa nyt suomalaisten elämään merkittäviä muutoksia. Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry painottaa, että paras tapa säilyttää tilanne hallussa on noudattaa viranomaisten toimintaohjeita ja välttää sellaisen tiedon välittämistä, jonka luotettavuudesta ei ole varmuutta.

Pandemian hillitsemisessä ihmisten koordinoidulla ja rauhallisella toiminnalla on keskeinen rooli. Tämä edesauttaa sitä, että taudin leviäminen hidastuu eikä terveydenhuoltojärjestelmämme ylikuormitu vaan kykenee hoitamaan heidät, jotka apua eniten tarvitsevat. Toimenpiteiden ajoittaminen, niiden priorisoiminen ja niistä kommunikointi ihmisille on vaikeaa ja vaatii juuri sellaista koulutusta, jota terveydenhuollon ammattilaisilla on. 

Koronavirus ei ole suuri terveydellinen uhka meistä monellekaan, mutta se voi olla vaarallinen riskiryhmille. Tämän vuoksi on korostettava ei niinkään yksilön itsensä suojelemista vaan yksilön vastuuta muista ihmisistä. Tämä tarkoittaa turhien kontaktien välttämistä, mutta sen lisäksi myös turhan pelottelun ja valetiedon välittämistä. Epäluottamuksen ja väärän tiedon levittäminen vaikeuttavat merkittävästi yhteisesti koordinoitua toimintaa. Se lisää sekä viruksen leviämistä että kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää sellaisten ihmisten huolilla, jotka eivät ole kiireellisen hoidon tarpeessa. 

Esimerkiksi tavallista korkeammilta näyttävät kuolleisuusprosentit ovat omiaan lisäämään ihmisten huolta. Näiden vertailulukujen määrittämiseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia, sillä läheskään kaikki tartunnat eivät tule ilmi. Korona voi ilmetä pelkkänä nuhana tai olla jopa oireeton, joten todellisten tartuntojen määrän arvioiminen on mahdotonta.

Viranomaiset eivät ole erehtymättömiä, sillä virusten leviämisen ennakoiminen tai toimenpiteiden vaikutusten arvioiminen on vaikeaa, mutta viranomaisilla on laajin mahdollinen tieto niin Suomen sisällä kuin kansainvälisestikin. Asiantuntijoilla on usein vuosikymmenten kokemus myös aiemmista epidemioista ja niiden torjuntaan käytetyistä keinoista. Lisäksi yksilöiden terveyteen liittyvät tiedot ovat aina tiukasti luottamuksellisia, mikä tarkoittaa, että viranomaisilla on myös sellaista tietoa, jota kenelläkään ulkopuolisella ei ole.  

Jokaisen tulee pohtia, kumpi on todennäköisemmin oikeassa: ammattimainen ja kokonaiskuvan hallitseva viranomainen, jonka koko työura on ehkä tähdännyt tällaisiin tilanteisiin vai harrastaja, joka uskoo pienen perehtymisen jälkeen selvittäneensä jotain, mitä ammattilaiset eivät ole oivaltaneet. Näin suuressa kokonaisuudessa kenelläkään yksittäisellä ihmisellä ei voi olla asiantuntemusta kaikista kriittisistä asioista: epidemiologiasta, lainsäädännöstä, ihmisten käyttäytymisestä, taloudellisista vaikutuksista, varautumiskeinoista, ja niin edelleen.

Koska tiedeyhteisöllä ja viranomaisilla on usein paras kokonaiskuva terveydenhuollosta ja ymmärrys siihen liittyvistä priorisointikysymyksistä, he ovat parhaassa asemassa uusien johtopäätösten vetämisessä. Joskus tilanteen epävarmuus voi johtaa siihen, että päätetään toimia ennakoivasti. Tässä vaiheessa toimenpiteiden kritisointi ei kuitenkaan hyödytä ketään. Kun pöly on laskeutunut, voidaan tarkastella sitä miten toimittiin ja miten toimintaa voisi jatkossa kehittää. Tärkeintä tällaisissa tilanteissa on siis seurata viranomaisohjeita. Toivomme viisautta ja jaksamista näistä ohjeista päättäville tahoille.  

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry
Johanna Kohvakka, puheenjohtaja, Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry
Jakke Mäkelä, puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Tieteen ja teknologian vihreät ry