Arvoisa puoluekokous,

Genetiikasta on tulossa arkipäiväinen osa terveydenhoitoa. Edessämme on suurin edistysaskel sitten antibioottien ja rokotteiden keksimisen. Kehitys on tullut siihen pisteeseen, että ihmisalkion genomia voidaan muokata suoraan ja meillä on olemassa tekniikka, jolla jo nyt voitaisiin ehkäistä yli viisituhatta yhden geenin virheen aiheuttamaa sairautta.

Perinnöllisiin sairauksiin ja riskitekijöihin tulisi suhtautua samalla tavoin kuin tartuntatauteihin. Ne vain eivät tartu ihmiseltä toiselle vaan vanhemilta lapsille. Meillä on yhtäläinen vastuu suojella lapsiamme molemmilta.

Uusien tekniikoiden vastuullinen käyttöönotto edellyttää kuitenkin malttia. Tarvitsemme vielä paljon eettistä keskustelua ja uutta lainsäädäntöä tämän mahdollistamiseksi.

Hyvät vihreät. Meille on aina ollut tärkeää eriarvoisuuden torjuminen. Kun haluamme vähentää eriarvoisuutta ja kaventaa terveyseroja, on myös niihin vaikuttavat geneettiset syyt otettava huomioon.

Kun vihreiden terveyspoliittista ohjelmaa uudistetaan tulee uudet genetiikan sovellukset ottaa osaksi tulevaisuuden keinovalikoimaa. Lähtökohtana tälle työlle voidaan käyttää Tieteen ja teknologian vihreiden periaateohjelmaa.

Jesse Weckroth