Moni vastustaa lisäydinvoimaa sen hitauteen tai huonoon taloudelliseen kannattavuuteen vedoten. Minä näen, että lisäydinvoiman rakentaminen on liian hidasta vain, jos kaikki fossiilisen energian käyttö ehditään lopettaa muilla keinoin ennen lisäydinvoiman valmistumista. Voi olla ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta riskaabelia olettaa, että ehditään.

Käsitys ydinvoiman huonosta kannattavuudesta taas nojaa ehkä liikaa energian nykyiseen, matalaan hintaan. Mitä enemmän ajamme alas fossiilisia tulevina vuosina, niin sitä korkeammaksi energian hinta nousee. Energian hinnan nousu haittaa kuluttajien ja teollisuuden arkea, mutta parantaa uusiutuvien ja ydinvoiman kannattavuutta. Niitä vertaillessa uusiutuvan energian lisääminen saattaa nyt olla kannattavampaa kuin ydinvoiman lisääminen, mutta tämä ei välttämättä päde tulevaisuudessa, sillä mitä suurempaa uusiutuvien osuutta tavoitellaan, niin sitä enemmän pitää panostaa niiden tuotannon vaihtelun tasaamiseen eri keinoin. Tasatuottoisen ydinvoiman lisäys voi silloin olla kokonaiskustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto.

Vaikka ydinvoimalupia ei juuri nyt olisikaan eduskunnan käsittelyssä, niin nyt ilmaistavilla ydinvoimakannanotoilla voi olla suuri vaikutus. Jos kannanottojen perusteella ydinvoimalupien myöntämistä pidetään yleisesti epätodennäköisenä, se voi vähentää energiayhtiöiden halua lähteä lainkaan kalliiseen lupahakuprosessiin. Ennen kaikkea, se voi vähentää muiden puolueiden intoa nyt kiireellisiin päästövähennyspäätöksiin. Sillä mikäli puolueissa ajatellaan, että lisäydinvoima ei välttämättä ole lainkaan keinovalikoimassa nousevia energian hintoja hillitsemään, niin puolueissa voidaan nähdä, että päästövähennyspäätökset nostaisivat energian hinnan liian korkeaksi kuluttajille ja teollisuudelle. Olen siis huolissani, että ydinvoimavastaisuus voi heikentää tarvittaviin päästövähennyspäätöksiin vaadittavaa poliittista konsensusta.

Ville Seppälä