Hyvä puoluekokousväki,

Tuon Tieteen ja teknologian vihreiden tervehdyksen. Puhun teille tieteellisen tiedon ja arkitiedon eroista.

Arkitietoa on monenlaista: kuultua, opittua, kirjoista tai lehdistä luettua, itse pääteltyä jne. Tulkitsemme asioita eri tavoin ja perustamme tulkintamme tilanteesta tekemiimme havaintoihin ja aikaisempiin kokemuksiin. Arkihavainnot eivät kuitenkaan koskaan voi muodostaa objektiivista totuutta asioista, koska arkiajattelu perustuu yksilöiden omiin havaintoihin.

Arkitiedon vastakohta on tieteellinen tieto. Se on perusteltua, julkista, tiedeyhteisössä tuotettua ja koeteltua. Tieteellisen ajattelun tärkeimmät tunnuspiirteet ovat kriittisyys, tutkimusmenetelmien julkisuus ja toistettavuus. Tutkimustuloksista tulee tiedettä, kun ne ovat läpikäyneet tutkijayhteisön kritiikin ja osoittautuneet kestäviksi. Tieteelliselle tiedolle on ominaista myös tiedon korjautuvuus. Tämän mukaan tieteellinen tieto on aina alustavaa, tällä hetkellä parasta saatavilla olevaa tietoa. Tieteellinen tieto ei koskaan esittäydy lopullisena totuutena.

On hyvä suhtautua ympäröivään maailmaan uteliaalla mielenkiinnolla, kyseenalaistaa tutkimuksia, pohtia ovatko asiat sittenkään niin mustavalkoisia, maalailla erilaisia jopa utopistiseltakin tuntuvia tulevaisuuden visioita, mutta siinä vaiheessa kun puhutaan kauaskantoisesta poliittisesta päätöksenteosta, ei ole muita vaihtoehtoja kuin nojautua parhaaseen sillä hetkellä saatavilla olevaan tutkimus- ja asiantuntijatietoon. Poliittisen päätöksenteon tasolla ei voi ottaa riskejä ja luottaa arkitietoon.

Tämä on myös Viitteen tärkein periaate. Vaikka kommunikointityylimme saattaa välillä vaikuttaa liian mustavalkoiselta, täytyy muistaa, että sillä on paikkansa nimenomaan siksi, koska puhutaan tärkeistä pitkävaikutteisista yhteiskunnallisista päätöksistä. Niitä ei voi tehdä mututuntumalla vaikkapa omien kokemusten, lehtijuttujen tai lobbaussivustojen pohjattomien lupausten perusteella. Tässä disinformaation, misinformaation ja vaihtoehtoisten faktojen maailmassa tieteellisellä tiedolla ja faktojen tarkistuksella on tänä päivänä entistäkin suurempi merkitys.

Vihreät on tiedepuolue. Tätä mainetta haluamme Viitteessä olla vahvasti edistämässä.

Tervetuloa mukaan! www.viite.fi/liity

Johanna Kohvakka