Hanna-Leena Laitisen puhe puoluevaltuuskunnassa 17.11.2018

Tiede ja tutkimus eivät ole erillään yhteiskunnan epätasa-arvosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lähtökohtaisesti eri tieteenaloilla voi olla erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi tutkimusten rahoituksen saannissa. Yliopistoille tulee palauttaa sieltä leikatut rahat ja lisätä euroja vielä sen päälle. Yliopistojen tulee jatkossa ottaa periaatteekseen järjestää tutkimustyö tutkimusyksiköittäin. Mielekäs työyhteisö johon kuulua, ohjaus, tuki ja esimerkiksi oppimisprosessi tieteellisessä kirjoittamisessa mahdollistuvat parhaiten tutkimusyksikkö-periaatteella. Hyvällä ohjauksella ja innovatiivisuuden tukemisella takaamme tuottavan ja inhimillisen tavan tehdä laadukasta tutkimusta myös Suomessa. Tähän tarvitaan rahaa.