Jokaiselle toisen asteen koulutus – miten se tehdään?

Rakas puoluekokous, meillä on yhteinen tavoite. Että jokainen nuori löytäisi peruskoulun jälkeen oman polkunsa ja saisi laadukkaan toisen asteen koulutuksen sekä riittävästi tukea siinä koulutuksessa pärjäämiseen. Emme ole kuten demarit, joille oppivelvollisuuden pidentäminen tuntuu olevan itseisarvo.

Me Vihreät haluamme vahvistaa nuorten omaa toimijuutta. Haluamme, että nuoret haluavat suorittaa toisen asteen koulutuksen. Ja että jokaisella on siihen aidosti mahdollisuus. Oppivelvollisuus on järeä keino. Se ei sido vain julkista valtaa, vaan myös nuorta. Ja voihan olla, että joillekin koulun nykyisin kesken jättävälle oppivelvollisuus olisi riittävä patistelu pysyä koulun penkillä! Mutta suurta ongelmaamme se ei ratkaise.

Me tarvitsemme maksuttoman toisen asteen koulutuksen ja riittävästi koulutuspaikkoja eri puolilla Suomea, jotta jokainen voi jatkossakin hakeutua toisen asteen koulutukseen ja saada myös sieltä paikan. Mutta sen lisäksi me tarvitsemme kiireellisesti täsmätoimia niiden nuorten tueksi, jotka syystä tai toisesta nykyisin putoavat kelkasta. Tarvitsemme satsauksia peruskouluun, jotta jokainen saa sieltä riittävät taidot ja tiedot, tukea ja ohjausta nivelvaiheisiin ja toiselle asteelle, mahdollisuuksia yksilöllisiin koulutuspolkuihin panostusta motivaatioon ja yhteisöllisyyteen, sillä sisäinen motivaatio on aina voimakkaampaa kuin ulkopuolelta annettu. Näiden täsmätoimien on oltava ensisijaisia ja ne on toteutettava nopeasti.

Hyvät ystävät, On toki myös tärkeää antaa signaali siitä, että tämän päivän ja huomisen maailmassa toisen asteen koulutus on melkeinpä edellytys työelämässä pärjäämiseen. Siksi olemme viime päivinä etsineet muotoilua, joka säilyttää oppivelvollisuuden laajentamisen osana vihreää koulutuksen pitkäjänteisen kehittämisen työkalupakkia, mutta ei tee siitä itse tarkoitusta tai ensisijaista keinoa, sillä sellainen sen ei kannata olla.

TallennaTallenna

TallennaTallenna