Antti van Wonterghemin puhe puolevaltuuskunnassa 26.5.2018

Hyvä puoluevaltuuskunta. Soten lisäksi ilmaston lämpeneminen on muuttunut yhä polttavammaksi kysymykseksi. Mennyt huhtikuu oli 400 peräkkäinen keskimääräistä lämpimämpi kuukausi ja kaikkien aikojen kolmanneksi lämpimin huhtikuu. Arktisella alueella Beringin meri on ennätyksellisen sula ja sään ääri-ilmiöt ovat kiusanneet Intiaa ja Pakistania.

Ristiriita maailman ilmatieteen järjestön WMO:n katsauksen ja Bonnin takkuisasti edenneen kokouksen välillä on ilmeinen. Nykyiset toimenpiteet riittäisivät hillitsemään lämpenemisen 3 asteeseen. Tulevien vuosien aikana neuvotteluissa on paljon kurottavaa, jotta Pariisissa ilmaistu tahto 1,5-2 asteen tavoitteesta on toteutuva käytäntö.

Hallituksen ajama hiilikielto on oikeansuuntainen ehdotus, mutta ottaa takapakkia siinä, että aidosti vähäpäästöisen sähköntuotannon kiintiöstä leikataan yli neljännes. Positiivista on ollut, että tuulivoima ja Olkiluoto-3 vähentävät Suomen sähköntuotannon päästöjä. Vähäpäästöisen sähkön tuotannossa olemme saavuttamassa yli 90 prosentin tason.

Seuraavaksi huomio dekarbonisaatiossa on suunnattava liikenteeseen ja kaukolämpöön. Näistä kahdesta kaukolämmössä riittää korvattavaa fossiilista ja turvetta 30 TWh edestä. On mahdotonta, että koko kaavailtu 15 milj. kuutiometrin hakkuiden lisäys käytettäisiin voimalaitoksissa. Puulla on muutakin jalostusarvoa kuin tuhka ja meillä on metsiensuojeluun liittyviä tavoitteita.

On ollut ilahduttavaa, että Helsingin Vihreät lähtivät mukaan aloitteeseen, joka hakee päästöttömiä ratkaisuja Helsingin kaukolämpöön tyrmäämättä ainakaan suoralta kädeltä myöskään ydinkaukolämpöä.  Samaa ennakkoluulottomuutta toivoisin muualla pääkaupunkiseudulla, Lahdessa Turussa ja Tampereella, jotka ovat merkittäviä fossiilisilla lämmittäviä kaupunkeja. Toivon myös, että samaa ennakkoluulottomuutta löytyy puoluekokousedustajilta ja että he antavat äänensä metsien suojelulle ja teknologianeutraalille ilmastopolitiikalle. Meidän tehtävämme ei ole valita suosikkiteknologioita, vaan asettaa hiilidioksidipäästöille hinta, mikä ohjaa energian tuottajat vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

[Edit 27.5. klo 09:53: Tarkennettu Helsingin Vihreiden tukemaa aloitetta koskevaa lausetta]