Jakke Mäkelän puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnalle 2.12.2017

Tälle valtuuskunnalle esitellään lukutaitoa koskeva linjaus. Linjaukseen on helppo yhtyä. Hyvä lukutaito kaikille on ehdoton edellytys sivistyneelle ja modernille yhteiskunnalle. Sivistyksen tulee olla laajaa ja koskea kaikkia.

Toisaalta moderni yhteiskunta tarvitsee myös sivistystä, joka on syvällistä ja kapeaa.

Tieteen ja teknologian Vihreät on viime vuonna kirjoittanut tiedepoliittisen ohjelman, jonka elementtejä toivomme näkevämme myös Vihreiden koulutuspolitiikassa.

Tiedepoliittinen ohjelma lähestyy maailmaa ensi näkemältä päinvastaisesta suunnasta kuin lukutaitolinjaus. Ohjelman mukaan tutkimusrahoituksen päämääränä on oltava kansainvälisesti korkealaatuinen tutkimus. Vain huippututkimus tuottaa yhteiskunnalle merkittävää nettohyötyä, ja vain pieni osa tutkimuksesta voi olla todellista huippututkimusta.

Ohjelma ei kuitenkaan jää tuollaiselle kokoomuslaiselle tasolle, jossa vain huipuilla on merkitystä. Todellisuudessahan emme voi mitenkään tietää tänään, mitä tarvitsemme vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua. Tason heti huipun takana on myös oltava korkea, ja perusrahoitusta on turvattava myös sellaisille yksiköille, jotka eivät juuri tänään satu täyttämään juuri tämän päivän tarpeita. Huomenna tarpeet saattavat olla aivan toiset.

Hyvin nopeasti päädytäänkin siihen, että Suomen kaltaisen pienen maan paras kilpailuvaltti on äärimmäisen monipuolisesti ja pitkälle koulutettu väestö. Vain siten voidaan varmistaa, että osaajia löytyy aina, vaikka maailma muuttuu koko ajan alta.

Tieteen huippuyksiköt ja laaja kansansivistys ovat siis asioita, joiden välillä ei ole mitään ristiriitaa. Päinvastoin ne tukevat toisiaan, ja molempia tarvitaan.