Tieteen ja teknologian vihreät – Viite – esittää Kaisa Hernbergiä Vihreiden varapuheenjohtajaksi. Hernberg on viiteläinen yrittäjä ja vihreä kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Hän johti Vihreiden strategiatyöryhmää vuosina 2015 ja 2016. Pitkän linjan yrittäjänä ja sijoittajana Hernberg kehittäisi erityisesti puolueen talous- ja elinkeinopolitiikkaa.

Viite päivitti kevätkokouksessaan sunnuntaina 23.4. myös periaateohjelmaansa. Ohjelmassa päivitettiin erityisesti ihmistieteellistä näkökulmaa ja painotettiin teköälyn, automatiosaation ja robotisaation tärkeyttä.

“Politiikassa on tärkeää tunnistaa, mikä merkitys arvoilla, tunteilla ja faktoilla on päätöksentekotilanteissa. Tässä tutkimustieto voi auttaa demokraattista prosessia”, kommentoi Viitteen puheenjohtaja Teemu Meronen.

“Poliittisen järjestelmän ja lainsäädännön tulee seurata teknologian kehitystä riittävän nopeasti, jotta uusia innovaatioita voidaan hyödyntää ja rakenteelliset muutokset eivät johda esimerkiksi eriarvoisuuden kasvuun”, Meronen jatkaa.

Lisäksi Viite esittää puoluekokousaloitteena, että puolueessa valmistellaan laajalla työryhmällä muutosesitys puheenjohtajan rotaatiokauden pidentämiseksi. Muutosesitys tulisi tällöin käsittelyyn vuoden 2018 puoluekokouksessa.

“Rotaatio on tärkeä osa Vihreiden periaatteita. Olemme liike, jossa valtaa halutaan jakaa keskittämisen sijaan. Rotaatiokauden paras mahdollinen pituus on kuitenkin asia, jota on tarpeen tarkastella kriittisesti, esimerkiksi koska Vihreät ovat tulevaisuudessa potentiaalinen pääministeripuolue.” toteaa Viitteen varapuheenjohtaja Johanna Kohvakka.

Viite esittää valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi Timo Perälää. Perälä työskentelee sisäministeriön hallinnonalalla ylitarkastajana ja hänellä on puheenjohtajistokokemusta monijäsenisissä toimielimistä, mm. julkisoikeudellisista yhteisöistä, säätiöstä, yhdistyksistä ja valtioneuvoston asettamasta parlamentaarisesta komiteasta. Valtuuskunnan varapuheenjohtajana Perälä olisi osaltaan varmistamassa sitä, että puolueen ohjelmatyö perustuu tukevasti tutkittuun tietoon.

Puoluehallitukseen jatkokaudelle esitetään Viitteen puheenjohtajaa Teemu Merosta. Meronen on ammatiltaan palvelupäällikkö ja konsultti IT-alalla. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti talous-, energia- ja ilmastopolitiikka. Puoluehallituksessa Merosen tavoitteena on jatkaa työtä Vihreiden jäsenistön osaamisen paremmaksi hyödyntämiseksi.

Kevätokouksessa valittiin myös Viitteen ehdokkaat puoluevaltuuskuntaan sekä 15 puoluekokousedustajaa ja heidän varajäsenensä.

***

Puoluekokousaloite: https://docs.google.com/document/d/1dZ4NUr855QeU5lf1HGNLzObnTsotBWIb2YkCiY7eg8E/edit

Periaateohjelma: https://viite.org/esittely/periaateohjelma-2/