Viite on lähettänyt kesän 2016 puoluekokoukseen kaksi puoluekokousaloitetta. Tässä on niistä ensimmäinen (linkki toiseen löytyy täältä)

Kansallinen ympäristövirasto Suomeen

Ehdottaja: Tieteen ja teknologian Vihreät — Viite ry

Ehdotamme, että Vihreät lähtevät maakuntauudistuksen yhteydessä aktiivisesti ajamaan ympäristöministeriön ohjauksessa toimivaa kansallista ympäristövirastoa.  ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen vaativimmat ympäristötoiminnot tulisi yhdistää ja siirtää pois aluehallinnosta, uuden viraston alaisuuteen.

Yhtenäiset ja johdonmukaiset ympäristökäytännöt ovat edellytys sille, että Suomi pystyy aidosti ja uskottavasti kehittämään cleantech- ja bioteknologia-alaa. Näillä aloilla Suomi toimii usein itse testikenttänä, ja toimintaympäristön on oltava johdonmukainen kaikilla alueilla ja kaikille toimijoille.

Ympäristöongelmille on kuitenkin tyypillistä, että vastakkain ovat selkeät paikalliset edut ja laajemmalle levinneet vaikeammin määriteltävät haitat. Vaikka erityisesti valvonnan tuleekin olla mahdollisimman paikallista ja paikalliset olosuhteet tuntevaa, toiminnan ohjauksen tulee pohjimmiltaan olla kansallista.

Varsinkin suuret teolliset hankkeet saattavat lisäksi olla niin monimutkaisia, että luvitus ja valvonta vaativat ammattitaitoa, jota on vaikea hankkia ja ylläpitää pelkästään maakunnallisin resurssein. Lisäksi on erittäin tehotonta järjestää samat toiminnot erikseen jokaisessa maakunnassa. Siksi viraston resurssien tulisi olla aluehallinnosta riippumattomia, vaikka itse työntekijät kannattaakin yleensä sijoittaa lähelle valvottavia kohteita.

Yhtenäinen ja vahva ympäristövirasto on siis tasapuolisin ja tehokkain tapa järjestää koko maata palveleva vaativa ympäristöluvitus ja -valvonta.