Ekovihreät ja Viite esittävät, että Suomen seuraavaan hallitukseen valitaan tieteellinen neuvonantaja hallituksen ja pääministerin tueksi. Valitulla henkilöllä tulisi olla omakohtaista kokemusta tutkimuksesta sekä vahvaa tutkimuspoliittista osaamista.

Monilla poliittisilla päätöksillä on laajamittaisia vaikutuksia elinympäristöön tai terveyteen, ja näiden vaikutusten ennakoinnissa tarvitaan nykyistä enemmän riippumattoman tieteellisen arvioijan tuomaa tieteellistä näkökulmaa. Tutkimustieto on nyt liian kaukana käytännön päätöksenteosta.

Harvoin pääministerillä tai hallituksen jäsenellä on tieteellistä koulutusta tai tutkijan taustaa. Seuraavaksi paras vaihtoehto on, että heille voidaan järjestää tieteellinen neuvonantaja. Harva päättäjä lukee tieteellisiä julkaisuja, ja monen eniten käyttämä lähde on sanoma- tai iltapäivälehti, joihin päätyvät tiedeuutiset ovat jo monen suotimen läpi kulkeneita. Myöskään tutkijataustaiset päättäjät eivät välttämättä ehdi kiireisessä työssään seurata eri tieteenalojen raportteja. Moni ilmiö näyttää tieteellisten julkaisujen pohjalta aivan toiselta kuin populaarimedian välittämänä. Esimerkiksi ilmastotutkimuksessa on julkaistu tuhansia vaarallisen voimakkaasta ihmisvaikutuksesta varoittavia artikkeleita, mutta ns. skeptikkojen näkemyksiä tukevia artikkeleita ei löydy juuri lainkaan.

Innokkaita päätöksentekoon vaikuttajia ovat myös lukuisat etujärjestöt, joiden päämäärä ei useinkaan ole yleinen tai luonnon etu. Jo yksittäisellä päätöksellä voi olla laajat seuraamukset, esimerkkinä vaikkapa bioenergian hyödyntämisen vaikutus metsien monimuotoisuuteen tai turpeen kaivun vaikutus suoluontoon. Yksipuolisten kaupallisten etujen rinnalle tarvitaan riippumaton vastavoima.

Sivistysvaltiossa poliittisten päätösten tulisi perustua yhä voimakkaammin tutkimustietoon. Vapaa tieteellinen tutkimus ja sen tuottama tieto ovat paitsi sivistyksemme kulmakiviä, myös sen hyvinvoinnin lähteitä ja mahdollistajia. Maamme korkeinta demokraattista päätäntävaltaa käyttävällä johdolla tulee olla ensikäden mahdollisuus hyödyntää uusinta ja luotettavinta tutkimustietoa voidakseen päätöksillään johdonmukaisesti edistää maamme kestävää kehitystä.

Useissa Euroopan maissa, mm. Englannissa, Irlannissa ja Ruotsissa, on hallituksella oma tieteellinen neuvonantaja päätöksenteon tukena, ja siitä on ollut hyvät kokemukset.

Lisätietoja:

Piia J. Häkkinen, Ekovihreät, puheenjohtaja, piia.hakkinen (a) iki.fi, puh. 040 824 1649

Mikaela Vuorio, Ekovihreät, hallituksen jäsen, mikaela.vuorio (a) kolumbus.fi, puh. 040 580 6146

Jani Moliis, Viite, puheenjohtaja, jani (a) moliis.fi, puh. 041 4696 202

Jari J. Marjanen, Viite, taloudenhoitaja, jjm (a) pcuf.fi, puh. 0400 958670

Ekovihreät ry on ympäristöasioita painottavien vihreiden järjestö. Pyrimme vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon siten, että päätökset ovat kestäviä myös pitkällä aikavälillä: luonnon monimuotoisuus turvataan, luonnonvaroja ei käytetä yli niiden uusiutumisvauhdin ja ihmisen toiminta ei kuormita ympäristöä yli sen kestokyvyn. Myöskään ihmisen sietokyky ei saa ylittyä näiden toimien seurauksena. Siten ekologisesti viisas politiikka luo kestävän pohjan tulevien sukupolvien aineelliselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

http://www.ekovihreat.fi/

Tieteen ja teknologian vihreät – Viite ry on tiede- ja teknologiapolitiikasta kiinnostuneiden Vihreiden järjestö. Historiallisesti poliittinen päätöksenteko on vaatinut yhteiskuntatieteen, oikeustieteen ja taloustieteen osaamista. Nykyään päätöksenteko on myös suuressa määrin luonnontiedettä ja teknologiaa. Uusiutuva energia, geeniterapia ja tietoturvallisuus ovat kaikki kysymyksiä, jotka vaativat päätöksentekijöiltä uudenlaista asiantuntemusta. Viitteen tarkoituksena on tarjota jäsenistönsä asiantuntemusta Vihreiden käyttöön päätöksenteon tueksi, tuoda vihreitä arvoja tieteeseen ja tutkimukseen sekä kohottaa Vihreiden profiilia tieteen ja teknologian asiantuntijoiden parissa.

https://viite.fi/