Viite – Tieteen ja teknologian vihreät on hyväksynyt ensimmäisen periaateohjelmansa ”On myöhäistä katsoa taaksepäin”. Ohjelman lähtökohtana on, että ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen tulevaisuudessa vaatii uusia teknologisia ratkaisuja. Teknologia ei kehity itsestään, vaan toimivien ratkaisujen löytämiseksi on panostettava tutkimukseen.

Tieteen vapaus ja perustutkimukseen panostaminen luo edellytykset uusille keksinnöille. ”Lainsäädännöllä ei tule rajoittaa mitään tiettyjä teknologisia ratkaisuja vaan haittavaikutuksia ja riskejä. Lähtökohtana tulee olla teknologian kehittämisen ja soveltamisen vapaus”, linjaa yhdistyksen puheenjohtaja Jani Moliis.

Koska poliittisilla päätöksillä vaikutetaan teknologian kehittämiseen ja tieteen toimintaedellytyksiin, päätöksentekijöiltä vaaditaan ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista ja vaikutuksista. Nykytekniikka on niin monimutkaista, että poliitikot joutuvat turvautumaan asiantuntijoiden lausuntoihin päätöstensä pohjaksi. ”Eduskunnan käyttämien asiantuntijoiden valinnan tulee olla läpinäkyvää ja puolueetonta ja lausuntojen julkisia”, vaatii Viitteen perustajajäsen ja hallituksen jäsen Mari Saario. Uusi teknologia haastaa vanhat toimintatavat eikä lainsäädäntö pysy kehityksen vauhdissa. ”Joudumme pohtimaan myös uusia eettisiä kysymyksiä. Kehityksen haasteet on kohdattava rohkeasti”, kiteyttää Saario. – ”Vihreiden tulee olla jatkossakin Suomen johtava teknologiapuolue.”

Viite – tieteen ja teknologian vihreät on perustettu vuonna 2008 edistämään vihreitä arvoja tieteessä ja tekniikassa sekä tuomaan näiden alojen asiantuntemusta vihreän päätöksenteon tueksi. Valtakunnallisesti toimivan yhdistyksen jäsenistö on vihreille poikkeuksellisesti miesenemmistöinen, naisia jäsenistä on noin neljännes.

Periaateohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://viite.fi/?page_id=149.

Lisätiedot: Puheenjohtaja Jani Moliis, puh. 040 772 6290
Hallituksen jäsen Mari Saario, puh. 045 652 6529