Ilmastonmuutos haastaa paitsi yhteiskunnan, myös median. Miten suhtautua erittäin monimutkaiseen ilmiöön, jolla on maailmanlaajuisia vaikutuksia? Toimittajan asettuminen erikoisasiantuntijaksi sekä pyrkimys kumota tuhansien tieteellisesti pätevien artikkelien sisältö muutaman tieteeseen väistämättä kuuluvan vastavirtatutkijan ja -tutkimuksen avulla ei ole oikea tapa vaan johtaa salaiittoteorioiden ja huuhaan suosimiseen.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry katsoo, että YLEn MOT-dokumentissa “Ilmastokatastrofi peruutettu” 9.11.2009 kello 20 TV1:ssä esitetyt virheelliset ja puutteelliset väitteet loukkaavat seuraavia Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeita:

Kohta 8: “Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.”

Kohta 12: “Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.”

Kohta 15: “Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.”

Ohjelmassa esitettiin väitteitä, jotka perustuvat hyvin niukkaan materiaaliin. Esimerkiksi “jääkiekkomailakuvaajan” uusimpiin, monia eri lähteitä yhdisteleviin versioihin ei viitattu mitenkään. Keskittyminen muutaman puuluston tai sedimenttinäytteen ominaisuuksien vertailuun on juuri sitä tarkoitushakuista vääristelyä, josta ohjelma syyttää muita.

Lisäksi ohjelmassa tehtiin muutaman viime vuoden lämpötiloihin ja pohjoisen Jäämeren jääoloihin perustuva johtopäätös, että ilmastonmuutos on pysähtynyt. Ilmasto määritellään kuitenkin yleisesti säätilan 30 vuoden keskiarvoksi eikä muutaman vuoden heilahteluista voi tehdä mitään päätelmiä. Jo ohjelman nimi “Ilmastokatastrofi
peruutettu” on virheellinen, sillä ohjelman sisällöstä ei voi tehdä tällaista johtopäätöstä.

Kyseessä oleva dokumentti perustuu käytännössä vain kahden tutkijan, Stephen McIntyren ja Richard Lindzenin, kritiikittömään esittelyyn. Ohjelmassa ei millään lailla asetettu kyseenalaiseksi näiden tutkijoiden tiedeyhteisön valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä.

Maailmalta löytyy asiantuntijoita kaikkiin journalistisiin tarpeisiin, esimerkiksi todistamaan ufosieppausten ja illuminaattien maailmanhallituksen olemassaolo tai rotusyrjinnästä luopumisesta johtuva yhteiskunnallinen rappio. Viite kysyykin, onko Yle valmis takaamaan vastaavasti kritiikitöntä media-aikaa myös näille toisinajattelijoille?

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry toivoo yhteisesti rahoitettavalta Yleisradiolta näkemystä, mikä sen rooli on ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen varautumisessa. Onko Yleisradion näkemys, että valheellisten tietojen levittäminen ilmastonmuutoksesta kuuluu yhtiön toimenkuvaan?