Viite onnittelee Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liittoa (ViNO) tietoyhteiskuntalinjapaperin julkistamisesta! ViNOn linjapaperi on hyvä päänavaus pohdittaessa sitä, minkälaista tietoyhteiskuntaa Suomesta voidaan – tai halutaan – rakentaa.

Viite valmistelee parhaillaan omaa periaateohjelmaansa. Periaateohjelmaa työstetään wikissä, jonne pääsevät kaikki Viitteen jäsenet.