Ohessa Viitteen hallituksen jäsenen Krista Kuisman aloite Kotkan kaupunginvaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Esitän, että Kotkan kaupunki siirtyy mahdollisimman pian käyttämään energiansäästöloisteputkia tavallisten loisteputkien sijaan. Siirtymisen helpottamiseksi vaihto tapahtuisi sitä mukaan kun Kotkan kaupungin toimipisteissä loisteputkia muutenkin vaihdettaisiin eli pitkällä tähtäimellä, pyrkimällä täysin energiansäästöloisteputkien käyttöön.

Viime syksynä alkoi Eko-Kotka-hanke, jonka tarkoituksena on nostaa Kotka kestävän kehityksen edelläkävijäksi Suomessa, muun muassa parantamalla ekotehokkuutta ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi Kotkan kaupungin talousarviossa määritellään energiansäästöohjelman laadinta tilapalvelussa 2009.

Kotkan kaupungin kiinteistöissä on yhteensä noin 65 400 loisteputkea, joiden sähkönkulutus on arviolta 9 500 mWh vuodessa. Laskelmani mukaan, vaihtamalla 80% kaupungin toimipisteiden loisteputkista energiansäästöloisteputkiksi, kulutus laskisi noin 1 000 mWh vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunki säästää sekä ympäristöä vähentämällä hiilidioksidipäästöjä arviolta 440 000 kg vuodessa, mutta myös selvää rahaa. Rahallinen säästö putken elinkaaren eli 4 vuoden aikana on noin 280 000 euroa, korkeammat hankintakustannukset huomioituina. Olettaen että kaupungin loisteputket ovat päällä keskimäärin 11 tuntia vuorokaudessa, 300 päivää vuodessa ja loisteputkivalaisimista 80% on konventionaalisella kuristimella ja niistä 65% on 58W sekä 35% 36W loisteputkia. Laskelmissa sähkön hinta on 10 cent/kWh, tavallisen loisteputken hinta 2,5€ kpl ja energiasäästöloisteputken hinnat 4,7€ ja 5,3€ kpl. Hinnat on suuntaa antavia, joten todellisuudessa rahallinen säästö voi olla jopa huomattavasti suurempikin.

Tavallisessa loisteputkessa ja energiansäästöloisteputkessa ei ole eroa valotehossa, värisävyissä eikä käyttötunneissa. Säästö perustuu energiansäästöloisteputken alhaisempaan ottotehoon. Loisteputkien lukumäärä sekä muut arviot on saatu Kotkan tilapalvelujohtaja Osmo Pehkoselta ja kaupungin isännöitsijä Esko Kunnakselta.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta,
Kotkassa 23. Maaliskuuta 2009
Krista Kuisma