Viitteen vaalitavoitteet 2023 — DIGITALISAATIO

Ihmislähtöisellä digitalisaatiolla tuottavuus ja hyvinvointi kasvuun

Digitalisaatio on tärkeä työkalu vahvistamaan taloudellista kestävyyttä ja mahdollistamaan vihreän siirtymän ratkaisuja. Digitalisaatiota on edistettävä ihmislähtöisesti, jotta sen tuoma kehitys on myös sosiaalisesti kestävää.

Työn murros on väistämätöntä teknologian kehittyessä. Suomessa on pidettävä huoli työpaikkansa menettävistä ihmisistä ja tuettava heitä uuden elinkeinon löytämisessä. Koulutuksessa tulee panostaa suomalaisten digikyvykkyyksien vahvistamiseen, jotta pysymme etulinjassa digitalisaation hyödyntämisessä ja kehittämisessä.

Digitalisaation avulla saamme vähemmällä enemmän. Esimerkiksi lääkeannostelijarobotti antaa hoitajille aikaa olla aidosti läsnä ja hoitaa työnsä hyvin, kun päivää ei tarvitse aikatauluttaa lääkeaikataulun mukaan. Oikein hyödynnettynä digitalisaatio parantaa tuottavuuden lisäksi ihmiskohtaamisten määrää ja laatua

Teollisen tuotannon digitalisaatiolla voimme saavuttaa tehokkaammat prosessit ja optimoida materiaalien käytön vähentäen näin resurssien kulutusta. Satelliiteilla voidaan monitoroida maaperän ja peltojen ympäristövaikutuksia. Jotta voimme jatkaa luonnon resurssien hyödyntämistä ja rakentaa samalla kestävän yhteiskunnan on digitaaliseen siirtymään panostettava entistä enemmän.

Vuosien 2023-2027 hallituskauden digisiirtymän kärkien tulee olla:

  • Digitalisaation ja korkean teknologian käyttöönoton edistäminen
  • Kansalaisten digikyvykkyyksien vahvistaminen
  • Digitalisaatioon panostaminen erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla siten, että sote-ammattilaiset saavat aikaa tehdä työnsä hyvin

TUTUSTU MYÖS MUIHIN VAALITEEMOIHIMME!