Hyvää Maailman tiedepäivää! Tänään 10. Päivänä marraskuuta on tieteen teemapäivä. Päivän juuret ovat vuodessa 1999 ja Budapestissä pidetyssä Maailman tiedekonferenssissa.

Teemapäivän tarkoitus on korostaa tieteen, tutkijoiden ja tieteentekijöiden merkitystä rauhantyössä ja kestävässä kehityksessä. 

Nyt reilu parikymmentä vuotta myöhemmin tuo viesti on tärkeämpi kuin koskaan. Elämme ajassa, jossa valeinformaatio leviää kulovalkean tavoin ja tieteen ja tutkimuksen kyseenalaistaminen tuntuu olevan pysyvästi osa erilaisten ääriliikkeiden työkalupakkia ympäri maailmaa. 

Tiedon hallinta on myös yhä vahvemmin autoritääristen johtajien vallassa pysymisen kivijalka. 

Ihmiskuntaa ja maapalloa uhkaa globaaleja haasteita, joiden ratkaisemisessa tiede on aivan keskiössä. tutkimuksen tekijöiden äänen on kuuluttava poliittisessa päätöksenteossa nykyistä paremmin. 

Kuinka viisaasti ilmastoaktivisti Greta Thunberg onkaan sanonut: ”Kuunnelkaa tutkijoita! ”

Viitteen työ on entistä tärkeämpää tänä totuuden jälkeisenä aikakautena, jossa salaliittoteoriat sekä vaihtoehtoiset faktat, identiteettipolitikointi valtaavat alaa. Rakentamalla luottamusta tieteeseen, me rakennamme yhdessä kestävämmän ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden. 

Samaa ei voi sanoa istuvasta hallituksesta, joka tekee ikäviä päätöksiä vaikutusarvioinneista piittaamatta. Hallitus lakkauttaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS). Vaikka valtiontalous on tiukilla, mielestämme ei tästä saatava 9 milj. euron säästö ole sen arvoinen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan lakkauttaminen todennäköisesti vähentää hallinnonalojen vuoropuhelua, arvioi Suomalaisen Tiedeakatemian akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen. 

Toivommekin hallituksen harkitsevan päätöksiään uudelleen ja kuuntelevan asiantuntijoita, jotta lyhytnäköisiksi osoittautuvilta ratkaisuilta vältytään ja luontokatoa ja ilmastoa koskevissa tavoitteissa pysytään.

Kuten Vihreiden tuore tiedepoliittinen ohjelma viisaasti toteaa: “Vihreän tiedepolitiikan ytimessä ovat tieteen vapaus ja itseisarvo, tiedeyhteisöjen monimuotoisuus, tiedon tasa-arvoinen saavutettavuus sekä tieteentekijöiden toimeentulo. Tieteessä tulee arvostaa sekä syvää tiedealakohtaista osaamista että tieteenalojen välistä yhteistyötä.”

Me Vihreissä kunnioitamme tieteen merkitystä ja sen eettistä soveltamista. Me haluamme turvata tieteen tekemisen resurssit sekä varmistaa tutkijoille työrauhan. 

Tiede ja tutkimus ovat avainasemassa, politiikan ohjauksessa, yhteiskunnan sisäisen luottamuksen rakentamisessa sekä tulevaisuuttamme uhkaavien ongelmien ratkaisemisessa. 

Hanna Holopainen

Kansanedustaja, Vihreät

Puheenjohtaja, Viite