Unkarin tiedeakatemian kaappaaminen vei autoritaarisen kehityksen lähes täydelliseksi Unkarissa. Nyt yhden miehen ja puolueen vallassa on media, oikeuslaitos ja tiedeinstituutiot, ja ne kaikki pyörivät EU-tukien avulla. Viite on hyvin huolestunut tästä kehityksestä ja vaatii, että tieteen puolueettomuutta puolustetaan.

Unkarin parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jonka mukaan Unkarin tiedeakatemia siirtyi pääministeri Orbánin hallinnon alaisuuteen. Käytännössä Unkarissa ei ole enää vapautta eikä mahdollisuuksia harjoittaa riippumatonta tiedettä, vaikka Unkari on EU-maa.

Kukapa valtiojohtaja ei tänä päivänä haluaisi, että maan akateemiset instituutiot keskittyisivät luomaan innovaatioita ja tukemaan talouskehitystä? Näin myös Unkarissa tai ainakin näitä argumentteja ministeri ja Unkarin EU-komissaariehdokas László Trócsányin käytti esitellessään lain.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán kampanjoi jo vuosi sitten sen puolesta, että Unkarin pitää saada tieteestä enemmän taloudellista hyötyä ja sijoittua paremmin kansainvälisissä innovaatiolistauksissa. Niinpä Orbán perusti uuden innovaatio- ja teknologiaministeriön, joka alkoi siirtää rahaa tiedeakatemialta innovaatioprojekteille.

“Olen täysin lakiuudistusta vastaan. Käytännössä se tarkoittaa resurssien suuntaamista soveltavaan tieteeseen ja monen tieteenalan lakkauttamista. Taustalla on myös paljon laajempi ja rakenteellinen ongelma. Unkarin tiedeakatemia on ollut alirahoitettu ja tieteentekijöiden palkat ovat alhaisia. Unkarissa ei oikeastaan pysty tekemään tiedettä ja tutkimusprojekteja ilman osallistumista EU-rahoitteisiin hankkeisiin”, toteaa Viitteen sähköpostitse haastattelema unkarilainen teknologia-alan tutkija, joka ei halua nimeään julki. 

“Omaa tilannettani lakiuudistus ei muuta välittömästi, sillä työskentelen jo nyt soveltavan tutkimuksen parissa, mutta tieteen vapauden periaatteesta luopuminen, on vaarallinen kehityssuunta tiedepoliittisesti ja yhteiskunnallisesti”, tutkija arvioi. Kansalaisjärjestön Freedom Housen vuosittaisen luokituksen mukaan Unkari on enää luokiteltu ”osittain vapaaksi” maaksi.

Tuttu malli Venäjältä

Orbán noudatti Venäjältä tuttua mallia kaapatessaan tiedeinstituutiot poliittiseen hallintaansa. Ensin aloitettiin lokakampanja hallitusten kontrollissa olevissa viestintävälineissä – ja Unkarissa kaikki mediat ovat nykyisin hallituksen kontrollissa – Unkarin tiedeakatemiaa ja sen tutkijoita kohtaan. Muun muassa hallituksen äänenkannattajassa “Figyelő” julkaistiin nimeton mielipidekirjoitus, jossa nimettiin tutkijoita, viitattiin liberaaliin salaliittoihin ja syytettiin heitä verorahojen käyttämisestä turhiin tutkimuskohteisiin kuten humanistisiin tieteisiin tai sukupuolentutkimukseen. Näin yleinen mielipide pyritään kääntämään vapaata tiedeyhteisöä vastaan. Tämän jälkeen tehdään lakiehdotus, minkä parlamentti voi hyväksyä “yleisen mielipiteen” mukaisesti.

Mahdolliset kriittiset äänet, esimerkiksi muista EU-maista, kuten vaikkapa Suomesta, leimataan mustamaalaukseksi Unkaria ja sen harjoittamaan maahanmuuttovastaista politiikkaa kohtaan. Unkarin hallituksen retoriikan mukaan muut EU-maat haluavat Unkarin ottavan vastaan Eurooppaan hakeutuvia pakolaisia ja sen vuoksi mustamaalaavat Unkaria, maan hallitusta, politiikkaa ja oikeusvaltioperiaatteita.  

Siis tyypillinen lokakampanja ja salaliittoteoria. Se on osoittautunut kuluneen kymmenen vuoden aikana menestykselliseksi tavaksi toimia politiikassa niin Unkarissa, Isossa-Britanniassa kuin Yhdysvalloissakin, Venäjän lisäksi tietysti.

Unkarin ohella Puola, Slovakia ja Tšekki

Heinäkuussa  2018 EU:n komissio julkaisi lausunnon, jonka mukaan EU on huolissaan Unkarin ohella Puolasta, Slovakiasta ja Tšekin tasavallasta, jotka ovat kaventaneet lehdistönvapautta ja murentaneet perusarvoja, joille Euroopan unioni on rakennettu. 

Syyskuussa Euroopan parlamentti äänesti Unkarin rankaisemisesta oikeusvaltion murentamisen takia. Äärimmäinen rankaisu olisi Unkarin äänestysoikeuden vieminen, mutta tämä ei mennyt läpi.

“Euroopan unioni ei tule onnistumaan tavoitteessaan kytkeä aluekehitystukien eli koheesiorahojen maksatus kysymykseen oikeusvaltiosta”, arvioi Unkarin Suomen-suurlähettiläs György Urkuti jo kesällä Kalevan haastattelussa.

Tukien kytkeminen oikeusvaltioperiaatteeseen on yksi Suomen tärkeimmistä tavoitteista nyt kun Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana vuoden loppuun asti.

Unkarin kuten myös Puolan, Slovakian ja Tšekin oikeusvaltion ja sen myötä myös tiedeinstituutioiden vapauden heikkenemisestä on oltu huolestuneita EU:ssa jo vuosia. Huoli ei ole valitettavasti vienyt kehitystä parempaan suuntaan vaan päinvastoin. Unkari ja Puola ovat suistuneet kohti autoritaarista hallintoa.

Oikeistopopulismi saa voimaa ihmisten pelosta pakolaisten ja siirtolaisten määrän lisääntymistä kohtaan

Oikeistopopulismi ja autoritaarinen hallinto on saanut voimaa pakolaisvastaisuudesta. Euroopan komission erilaiset raportit jäsenmaista osoittavat, että huoli maahanmuuton lisääntymisestä on useissa EU-maissa kansalaisten suurimpien huolenaiheiden joukossa.  Autoritaarinen hallinto nojaa pelkoon.

Orbánin hallituksen lokakampanjoiden keskeisin teema on leimata kaikki hallituksen vastustajat, kuten vaikka tiedeyhteisö miltä alalta tahansa, tahoiksi, jotka haluavat avata maan rajat pakolaisille ja siirtolaisille. EU halutaan tietoisesti leimata yhteisöksi, joka haluaisi Unkarin ottavan maahanmuuttajia ja pakolaisia. 

Toisin sanoen, jos uhka on tarpeeksi voimakas ja pelottava, sen varjolla valtaapitävät voivat tehdä mitä tahansa. Tämä kuvio on nähty jo Venäjällä, nyt Unkarissa ja se on kovaa vauhtia edistymässä Bulgariassa, Puolassa ja Tšekissä. Kuvio on lähes identtinen kaikkialla.

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry on hyvin huolestunut tästä kehityksestä Euroopassa ja vaatii, että asiaan puututaan. Tieteen puolueettomuutta tulee puolustaa.