Viite käynnisti viime keväänä puoluekokousaloitteellaan prosessin, jonka seurauksena puolueen sisällä on laadittu keskustelupaperi geenimuuntelusta.

Keskustelupaperi ei ole Vihreiden virallinen linja, mutta sen tekemiseen osallistunut monipuolisesti eri tahoja Vihreiden sisältä, eli edustajat Viittestä, Maaseutu- ja erävihreistä ja puolueen ympäristötyöryhmästä.

Keskustelupaperi löytyy täältä ja puolueen sivuilta.

Paperi on syytä lukea yhtenä kokonaisuutena, koska se pyrkii ottamaan huomioon asian monipuolisuuden. Konsensus saavutettiin ennen muuta siitä, että yksittäisen teknologian sijaan on tarkasteltava koko tuotantoketjua. Jos tuotantoketju kokonaisuutena on kestävä, ei ole merkitystä millä tekniikalla jalostaminen on tapahtunut.  

Tähän mennessä GMO-teknologiaa ei ole käytetty erityisen kestävästi, vaan se on johtanut monokulttuureihin ja jossain tapauksissa jopa kasvimyrkkyjen laajempaan käyttöön. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla jatkossa. GMO-tekniikoita tuleekin käyttää juuri kestävää ruokatuotantoa edistämään.

Kestävä käyttö kuitenkin edellyttää, että GMO-teknologioita tutkitaan mahdollisimman avoimesti. Siksi tarvitaan enemmän GMO-tutkimusta yliopistoissa, eikä vain yritysten toimesta.

Tuotantoketjusta lähtevä tarkastelu johti ryhmän ehdottamaan myös nykyistä avoimempaa lähestymistä ruokamerkintöihin. GMO-merkintöjen sijaan tai lisäksi kuluttajien tulee saada riippumatonta tietoa ruokansa ravintosisällöstä, terveysvaikutuksista ja ennen muuta tuotantomenetelmien todellisista biodiversiteetti- ja ilmastovaikutuksista.

Mielestäni keskustelupaperin prosessi oli erittäin hyödyllinen ja opettavainen. Rakentavan keskustelun kautta päästiin parempaan yhteisymmärrykseen monimutkaisesta aiheesta. Kiitos siis muiden viiteläisten lisäksi erityisesti Maaseutu- ja erävihreille sekä ympäristötyöryhmälle.

Toivon, että yhteisten keskustelupapereiden kirjoittamista käytetään jatkossakin aiheista, joissa on puolueen sisällä kirjavia näkemyksiä.

Teemu Meronen
Viitteen puheenjohtaja