Viite on lähettänyt kesän 2016 puoluekokoukseen kaksi puoluekokousaloitetta. Tässä on niistä toinen. (Linkki ensimmäiseen löytyy täältä)

Huom! Käsittelyä varten aloitteeseen pyydettiin lisää lähdeviitteitä. Ne on lisätty tekstin perään 7.4.2016. Samalla Viite ry ehdotti tarkempaa muotoilua viimeiselle kappaleelle.

Tieteellinen konsensus hyväksyttävä: GMO-teknologia ei aiheuta suoria terveyshaittoja

Ehdottaja: Tieteen ja teknologian Vihreät — Viite ry

Vihreiden päätöksenteon tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan asiantuntemukseen ja tieteelliseen konsensukseen. Ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa tieteellinen konsensus on hyväksytty. Vastaava konsensus on nyt saavutettu myös GMO-teknologian turvallisuuteen liittyen. GMO-ruokaa on maailmalla tutkittu ja käytetty vuosikymmeniä, ja kaikki uskottava tieteellinen todistusaineisto osoittaa, että sillä ole suoria terveysvaikutuksia. Näyttöä on suuri määrä, koska seuranta on jatkunut pitkään (ks viitteet).

Vihreiden vuonna 2012 hyväksytyn periaateohjelman mukaan geenimuunteluun perustuvaa tuotantoa ei tule Suomessa sallia ilman perusteellisia tutkimuksia ja vaikutusten arviointia. Periaateohjelma sinällään tulee seuraavan kerran arvioitavaksi vasta vuonna vuonna 2020, mutta sen tulkintaa voidaan tarkentaa.  Vihreiden tuleekin nyt todeta, että nimenomaan suorien terveysvaikutusten osalta tutkimusnäyttö ja vaikutusarviot ovat nyt riittäviä, ja aiheesta vallitsee vahva tieteellinen konsensus. Terveysvaikutusten perusteella geenimuuntelua ei ole perusteltua vastustaa ruoantuotannon tekniikkana.

GMO-teknologiaa ei edelleenkään tarvitse tukea kritiikittömästi, mutta skeptisyyden tulee perustua faktoihin. GMO-jalostukseen liittyy tällä hetkellä ennen muuta patenttien kautta ongelmallisia kaupallisia piirteitä. Teolliseen ruokatuotantoon liittyy aina riski biodiversiteetin heikkenemisestä ja siihen liittyvä ruokaturvariski. Nämä ongelmat koskevat kuitenkin myös perinteistä kasvi- ja eläinjalostusta siinä missä geenimanipulaatiotakin. GMO-teknologia voi pahimmillaan nopeuttaa tätä huonoa kehitystä, mutta parhaimmillaan tarjota siihen myös ratkaisuja.

Kun väestö kasvaa ja ilmasto muuttuu, koko maailman ruokkiminen tulee muuttumaan jatkuvasti haasteellisemmaksi. Kasvisruokavalioon siirtyminen on tärkeä keino, mutta samoin myös esimerkiksi hyönteisruoka, jätevirtojen hyödyntäminen, ja muut spekulatiiviset tekniset ratkaisut kuten esimerkiksi keinoliha tulevat olemaan osa ratkaisua. Jokaisessa näistä on omat käytännölliset ja eettiset ongelmansa ja hyötynsä. GMO-teknologian käytön valvonnan tulee olla tarkkaa. Se tulee kuitenkin viime kädessä katsoa yhdeksi teknologiaksi muiden joukossa, omine ongelmineen ja hyötyineen.

Vihreiden GMO-kannan tulee ennen muuta tukea globaalisti kestävää maataloutta. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ruoan tuotanto rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän, ja että tuotanto on turvattua kaikissa oloissa. Geeniteknologiaan tulee suhtautua varauksella silloin, jollei se tue näitä päämääriä.  Erityisesti kehitysmaiden ruokakriisi ja ilmastonmuutos saattavat kuitenkin aiheuttaa tarvetta hyvinkin nopeisiin muutoksiin globaalissa ruoantuotannossa. Tällöin GMO-teknologia voi muiden ratkaisujen tukena vastedes olla äärimmäisen tarpeellinen työkalu. Paras tapa välttää riskejä ja myös patenttiongelmia on vahva ja avoin globaali perustutkimus. Tähän perustutkimukseen tulisi myös Suomessa panostaa, riippumatta siitä ryhdytäänkö itse Suomen ruoantuotannossa käyttämään GMO-lajikkeita.

Näiden syiden takia puoluekokouksen tulee todeta seuraavaa: “Vihreiden GMO-periaatepäätöksen tulkintaa voidaan nykytiedon perusteella tarkentaa. Nyt vallitsee riittävä tieteellinen konsensus siitä, että GMO-ruoalla ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.  GMO-teknologiaan liittyvien selvitysten tulee jatkossa keskittyä niihin kysymyksiin, joista ei vielä vastaavaa tieteellistä konsensusta ole.”

Viitteet

Nicolia, A., A. Manzo, F. Varonesi and D. Rosellini, An overview of the last 10 years of genetically engineered crop safety research, Critical Reviews in Biotechnology, Volume 34, Issue 1, pages 77-88, 2014.  DOI: 10.3109/07388551.2013.823595

Van Eenennaam, A.L. and A. E. Young, Prevalence and impacts of genetically engineered feedstuffs on livestock populations, Journal of Animal Science,  Vol. 92 No. 10, p. 4255-4278, 2014. DOI:10.2527/jas.2014-8124

Keskustelua aiheesta voi käydä mm Viitteen Facebook-ryhmässä (aikaisempaa keskustelua ryhmässä on täällä). Keskustelua on käyty myös Vihreiden avoimessa Facebook-ryhmässä (aikaisempaa keskustelua ryhmässä on täällä).

—————————————————————————————————————

PÄIVITYS 7.4.2016

LISÄMATERIAALIA VIITTEEN PUOLUEKOKOUSALOITTEESEEN

Viitteen GMO-aloitteen käsittelyä varten on pyydetty lisää lähdeviitteitä. Niitä on lisätty alle. Samalla ehdotamme tarkennettua muotoilua aloitteen viimeiseen kappaleeseen. Uusi muotoilu:

Näiden syiden takia puoluekokouksen tulee todeta esimerkiksi seuraavaa: “Vihreiden GMO-periaatepäätöksen tulkintaa voidaan nykytiedon perusteella tarkentaa. Nyt vallitsee riittävä tieteellinen konsensus siitä, että GM-teknologia on teknologiana sinällään neutraalia, eikä vastuullisesti käytettynä tuota enempää riskejä elintarvikejalostuksessa kuin perinteisetkään jalostusmenetelmät.  GMO-teknologiaan liittyvien selvitysten tulisi jatkossa keskittyä niihin kysymyksiin, joista ei vielä vastaavaa tieteellistä konsensusta ole. Riskiarviointeja, hyväksymismenettelyjä ja valvontaa tarvitaan jatkossakin, jotta toiminnan vastuullisuudesta voidaan olla varmoja.”

Alla olevaan referenssilistaan on pyritty valitsemaan lähteitä, jotka ottavat huomioon myös mahdolliset riskit sekä tarpeen säädellä toimintaa.

Laajoja review-tutkimuksia (jo aloiteessa)

Nicolia, A., A. Manzo, F. Varonesi and D. Rosellini, An overview of the last 10 years of genetically engineered crop safety research, Critical Reviews in Biotechnology, Volume 34, Issue 1, pages 77-88, 2014.  DOI: 10.3109/07388551.2013.823595

“The scientific research conducted so far has not detected any significant hazards directly connected with the use of GE crops; however, the debate is still intense. An improvement in the efficacy of scientific communication could have a significant impact on the future of agricultural GE.”

Analysoi 1783 muuta tutkimusta. Tutkimusta on avattu mm täällä: https://www.geneticliteracyproject.org/2013/10/08/with-2000-global-studies-confirming-safety-gm-foods-among-most-analyzed-subject-in-science/

Van Eenennaam, A.L. and A. E. Young, Prevalence and impacts of genetically engineered feedstuffs on livestock populations, Journal of Animal Science,  Vol. 92 No. 10, p. 4255-4278, 2014. DOI:10.2527/jas.2014-8124

“These field data sets, representing over 100  billion animals following the introduction of GE crops,  did not reveal unfavorable or perturbed trends in livestock health and productivity. No study has revealed any  differences in the nutritional profile of animal products  derived from GE-fed animals.”

 

Järjestöjen julkilausumia ja raportteja

 

American Medical Association (AMA),  Report 2 of the Council on Science and Public Health: Labeling of Bioengineered Foods, 2012.  https://web.archive.org/web/20120907023039/http://www.ama-assn.org/resources/doc/csaph/a12-csaph2-bioengineeredfoods.pdf

“Bioengineered foods have been consumed for close to 20 years, and during that time, no overt consequences on human health have been reported and/or substantiated in the peer-reviewed literature. However, a small potential for adverse events exists, due mainly to horizontal gene transfer, allergenicity, and toxicity. Pre-market safety assessments are designed to identify and prevent risks to human health. Consumers overwhelmingly support labeling of foods containing bioengineered ingredients. However, the FDA’s science-based labeling policies state that labels need only list such information if the bioengineered food is significantly different from its traditional counterpart, or if its production method materially changes the food’s nutritional profile (for example, if it contains a common allergen).“

 

American Association for the Advancement of Science (AAAS) julkilausuma 2013.  http://www.aaas.org/news/statement-aaas-board-directors-labeling-genetically-modified-foods

“The World Health Organization, the American Medical Association, the U.S. National Academy of Sciences, the British Royal Society, and every other respected organization that has examined the evidence has come to the same conclusion: consuming foods containing ingredients derived from GM crops is no riskier than consuming the same foods containing ingredients from crop plants modified by conventional plant improvement techniques.”

 

American Society for Microbiology, Statement on Genetically Modified Organisms (2006)  http://www.isaaa.org/kc/Publications/htm/articles/Position/asm.htm

“Nothing in life is totally free of risk. However, to minimize risk it is important to rely on fact rather than on fear, and the ASM is not aware of any acceptable evidence that food produced with biotechnology and subject to FDA oversight constitutes high risk or is unsafe. Rather, plant varieties created with biotechnology are grown more efficiently and economically than traditional crops. This eventually should result in a more nutritious product at less cost to the consumer as well as to reduced pesticide use and greater environmental protection. Those who resist the advance of biotechnology must address how otherwise to feed and care for the health of a rapidly growing global population forecast to increase at a rate of nearly 90 million people per year. However, a continued expression of public concern at the current level should be understood by federal agencies as reason to support more research, and to improve the quality and public accessibility of information on the regulation of products of biotechnology.”

 

EU-komission selvitys “A decade of EU-funded GMO research (2001-2010)”  http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf

“The main conclusion to be drawn from the efforts of more than 130 research projects, covering a period of more than 25 years of research, and involving more than 500 independent research groups, is that biotechnology, and in particular GMOs, are not per se more risky than e.g. conventional plant breeding technologies.” (p16)

 

Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations: Health and environmental impacts of transgenic crops, 2004 http://www.fao.org/docrep/006/Y5160E/y5160e10.htm#P3_1651The

“To date no verifiable untoward toxic or nutritionally deleterious effects resulting from the consumption of foods derived from genetically modified crops have been discovered anywhere in the world (GM Science Review Panel). Many millions of people have consumed foods derived from GM plants – mainly maize, soybean and oilseed rape – without any observed adverse effects (ICSU).

The lack of evidence of negative effects, however, does not mean that new transgenic foods are without risk (ICSU, GM Science Review Panel). Scientists acknowledge that not enough is known about the long-term effects of transgenic (and most traditional) foods. It will be difficult to detect long-term effects because of many confounding factors such as the underlying genetic variability in foods and problems in assessing the impacts of whole foods. Furthermore, newer, more complex genetically transformed foods may be more difficult to assess and may increase the possibility of unintended effects. New profiling or “fingerprinting” tools may be useful in testing whole foods for unintended changes in composition (ICSU).

The main food safety concerns associated with transgenic products and foods derived from them relate to the possibility of increased allergens, toxins or other harmful compounds; horizontal gene transfer particularly of antibiotic-resistant genes; and other unintended effects (FAO/WHO, 2000). Many of these concerns also apply to crop varieties developed using conventional breeding methods and grown under traditional farming practices (ICSU).”

 

National Research Council (USA): Safety of Genetically Engineered Foods: Approaches to Assessing Unintended Health Effects, 2004 http://www.nap.edu/catalog/10977/safety-of-genetically-engineered-foods-approaches-to-assessing-unintended-health

“In this book, the committee recommended that greater scrutiny should be given to foods containing new compounds or unusual amounts of naturally occurring substances, regardless of the method used to create them.”

 

Royal Society (UK): Genetically modified plants for food use and human health—an update, 2002.  https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2002/9960.pdf

“We believe that the risks to human health associated with the use of specific viral DNA sequences in GM plants are negligible. Given the very long history of DNA consumption from a wide variety of sources, it is likely that such consumption poses no significant risk to human health, and that additional ingestion of GM DNA has no effect. “

 

Suomalaisia tutkijoita: “Vetoomus eri tuotantomuotojen tasavertaisen rinnakkaiselon puolesta ja geenikieltoa vastaan Suomessa” (2014 mennessä 595 allekirjoittajaa) http://www.mv.helsinki.fi/home/tammisol/RinnakkaiseloTurvattava.pdf

“Me allekirjoittaneet Suomen tiedemaailman edustajat, tutkijat, opettajat ja asiantuntijat, sekä maamme elinkeinovapaudesta ja kehityskyvystä huolestuneet kansalaiset vetoamme Suomen puolueisiin ja kansanedustajiin, että muuntogeenisten kasvilajikkeiden sääntelyssä arvioiden ja vaatimusten tulisi perustua tieteellisiin periaatteisiin, kuten biologian tiedeyhteisö [5] on jo pitkään korostanut: Olisi keskityttävä jalostuksen lopputulokseen eli jalostettujen kasvilajikkeiden ominaisuuksiin eikä niiden kehittämisessä käytettyihin jalostusmenetelmiin.”

 

World Health Organization (WHO): Frequently asked questions on genetically modified foods. http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-technology/faq-genetically-modified-food/en/

“Different GM organisms include different genes inserted in different ways. This means that individual GM foods and their safety should be assessed on a case-by-case basis and that it is not possible to make general statements on the safety of all GM foods. GM foods currently available on the international market have passed safety assessments and are not likely to present risks for human health. In addition, no effects on human health have been shown as a result of the consumption of such foods by the general population in the countries where they have been approved. Continuous application of safety assessments based on the Codex Alimentarius principles and, where appropriate, adequate post market monitoring, should form the basis for ensuring the safety of GM foods.”

Muita linkkejä

GENERA-projekti kerää yhteen vertaisarvioituja tutkimuksia: http://genera.biofortified.org/wp/genera-announces-beta-test-launch

Vastauksia tärkeimpiin GMO-vastaisiin tieteellisesti pätemättömiin väitteisiin: http://academicsreview.org/reviewed-content/genetic-roulette/

Linkkejä useisiin lähteisiin: https://skeptiforum.org/gm-research-on-safety/

Satoja turvallisuusarvioita kerättynä yhteen: http://gmopundit.blogspot.fi/p/450-published-safety-assessments.html