Esittely

Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry

Yhdistyksemme tarkoituksena on tarjota jäsenistönsä asiantuntemusta vihreiden käyttöön päätöksenteon tueksi, tukea vihreille tärkeiden aiheiden tutkimusta sekä kohottaa vihreiden profiilia tieteen ja teknologian asiantuntijoiden parissa.

Historiallisesti poliittinen päätöksenteko on vaatinut yhteiskuntatieteen, oikeustieteen ja taloustieteen osaamista. Nykyään päätöksenteko on myös suuressa määrin luonnontiedettä ja teknologiaa. Uusiutuva energia, geeniteknologia ja tietoturvallisuus ovat kaikki esimerkkejä kysymyksistää, jotka vaativat päätöksentekijöiltä uudenlaista asiantuntemusta. Viite – Tieteen ja teknologian vihreät ry on perustettu näistä lähtökohdista. Haluamme joukkoomme kaikkien tieteenalojen edustajia ja tieteellisestä päätöksenteosta kiinnostuneita henkilöitä humanisteista insinööreihin.

Vuoden 2010 kevätkokouksessa hyväksyttiin Viitteen oma periaateohjelma, joka päivitettiin keväällä 2017.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.11.2008. Yhdistys hyväksyttiin Vihreän liiton jäseneksi 21.4.2009.

Viite on nyt Vihreän liiton suurin valtakunnallinen henkilöjäsenjärjestö.
Mikäli olet kiinnostunut jäsenyydestä, liity joukkoomme! Yhdistyksellä on jäsenille tarkoitettu (näitä verkkosivuja aktiivisempi ja ajankohtaisempi) sähköpostilista, jolle voit liittyä täällä.