— Pirkanmaan tieteen ja teknologian vihreiden kevätkokouksessa julkaisema kannanotto —

Pääministeri Petteri Orpo puolustaa haastattelussa hallituksen yritystukia säilyttävää linjaa (AL 3.5.). Orpon perustelut tukien ylläpitämisestä työllisyyteen vedoten ontuvat kuitenkin pahasti. Mikäli yritys on tuottava, se pärjää ja työllistää ilman tukiakin. Tuottamattomien yritysten tukeminen taas tarkoittaa, että ylläpidämme verovaroin tehotonta tuotantoa, johon sidottu työvoima olisi tehokkaammassa käytössä muualla.

HUOLTOSUHTEEN heikentyessä on yhä tärkeämpää, että työikäisten tekemä työ kohdistuu tuottavimpiin ja yhteiskuntaa hyödyttävimpiin tehtäviin. Parhaillaan meneillään olevaa suhdannetyöttömyyttä taas on tarvittaessa tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa hoitaa neutraalimmalla elvytyspolitiikalla, joka kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin yrityksiin.

Viime vuonna suoria yritystukia myönnettiin Tilastokeskuksen mukaan yli miljardi, verotukien kanssa vielä usea miljardi enemmän. Sille rahalle olisi tässä taloustilanteessa paljon parempaa käyttöä. Taloustieteilijät ovat hyvin yksimielisiä, että yritystukia tulisi vähentää huomattavasti. Jäljelle jäävät tuet tulisi suunnata niin, että niillä on positiivisia ulkoisvaikutuksia muun muassa innovaatio- ympäristö- tai huoltovarmuusnäkökulmasta. Tämän edistämiseksi tukien perusteluiden tulisi myös olla avoimempia. Avoimuutta ei edistä hallituksen päätös yritystukien tutkimusjaoston lakkauttamisesta.

YKSITTÄISTEN teollisuudenalojen ja jopa yksittäisten yritysten suosiminen yritystukien kautta näyttäytyy kaipuuna ylläpitää jokin vallitseva tai jo menneisyyttä oleva tuotantorakenne, samalla kun globaali ja kansallinenkin toimintaympäristö on kiihtyvässä muutoksessa.

Markkinataloudelle pitää antaa tilaa pitää Suomi mukana muutoksessa eikä jäädä nostalgiseksi tai tukia tottumaan saaneiden yritysten talutettavaksi.