Sähköautojen määrä on kasvanut Suomessa huomattavan nopeasti viime vuosina, ja täyssähköautoja on jo yli 2% autokannasta. Tätä on edesauttanut mm. edellisen hallituksen politiikkatoimet (mm. sähköautojen autoveron poisto ja latausrakentamisen tuet) ja Euroopan ihan halvimpiin kuuluva sähkön hinta. 

Myynti on kuitenkin hidastunut, syynä mm. korkea korkotaso, joka vaikuttaa etenkin juuri sähköautojen kysyntään, sillä niiden hankintahinta on korkea, vaikka niiden elinkaarikustannukset jäisivät jo polttomoottoriautoja matalammaksi. Sähköautojen hinnat ovat onneksi asteittaisessa laskusuunnassa, kun kilpailu on kiristynyt, ja koska edullisempia automalleja on saapumassa markkinoille. Myynnin hidastumiseen on vaikuttanut myös Venäjän hyökkäyssodan seurauksena kohonnut sähkön hinta, vaikka se onkin palautunut normaalimmaksi ja tulevaa hintaa ennakoivien sähköfutuurien hinta on viime kuukausina laskenut paljon.

Sähköautojen korkean hinnan (14% vastaajista) ja sähkön hinnan (9%) ohella  yleisiä syitä jättää sähköauto hankkimatta ovat huoli toimintamatkasta ja latausverkostosta (15%) sekä kotilatauksenmahdollisuuden puuttuminen (15%).

Latausmahdollisuuksiin pitää siis panostaa. Julkinen henkilöautojen suurinopeuksinen latausverkosto on viimeisen vuoden aikana tuplaantunut ja tulee kehittymään jatkossakin suurten toimijoiden suunnitelmien mukaan nopeasti.  Julkisen latausverkoston osalta valtion tukien tulisikin fokusoitua nyt etenkin raskaan liikenteen latausverkkoon, joka on vielä hyvin kehittymätön. Myös asiakaspysäköinnin ja kaupunkialueiden tienvarsien hitaampia/edullisempia latureita tulisi edistää. 

Kotilatausmahdollisuuksia kannattaisi edistää etenkin jatkamalla ja kasvattamalla taloyhtiöiden ja työpaikkojen latauspisteiden asentamiseen tarkoitettuja ARA-tukia. Hallitus päättää asiasta osana ensi vuoden budjettia. ARA-tukia jaetaan kattamaan korkeintaan 35% latauspisteen rakentamiskustannuskista. Tuet ovat olleet hyvin suosittuja, ja hakemuksia tulee paljon enemmän kuin mitä tukiin on varattu määrärahoja. 

Tulisi myös suorittaa lakimuutos, että rivi- ja kerrostaloasujilla on subjektiivinen oikeus järjestää itselleen latauspaikka omalla kustannuksella, mikäli se ei aiheuta jotain selkeää haittaa kiinteistön omistajille tai muille asukkaille. Nyt tällainen omakustanteinenkin latauspaikan hankinta tyssää helposti taloyhtiöiden perusteettomaan vastustukseen. 

Maankäyttösektorin heikentyneiden nielujenkin vuoksi tarvitaan lisää päästövähennyksiä, joita voidaan saada liikenteen sähköistämisellä tehokkaasti. Autovalmistajien tilausjonot ovat purkautuneet paljon viime kuukausina. Tilausjonojen purkautuessa ja tarjonnan parantuessa kysyntää lisäävät politiikkatoimet ovat yhä tehokkaampia. 

Ville Seppälä

Liittohallituksen jäsen, Viite