Arvoisat vihreät ystävät,

Suomalaisilla työmarkkinoilla vallitsee melko ennennäkemätön tilanne: työllisyysaste on korkeimmillaan sitten 1990-luvun lamaa edeltäneen ajan. Viime viikolla saimme myös iloisen uutisen, joka kertoi, että Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien työllistyminen on ollut historiallisen hyvää. Kuitenkin samaan aikaan meillä on työttömiä yli 200 000 henkilöä. Tämän lisäksi meillä on valtava työvoimapula, joka koskettaa lähes joka sektoria.

Mauno Koiviston sanoin: “Tarttis tehdä jottain.” 

Maahanmuuton lisäämisen lisäksi meidän tulisi määrätietoisesti puuttua työttömyyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden syihin, ja seurauksiin. OECD:n Työttömyyden kasvot -raportin mukaan Suomessa on muihin OECD-maihin verrattuna paljon henkilöitä, jotka ilmoittavat huonon terveyden olevan este työllistymiselle. Erityisesti Suomessa terveysrajoitteet, tulokseton työnhaku ja muusta kuin työnteosta saatavat merkittävät tulot ovat yleisiä työllistymistä haittaavia esteitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työpoliittisen aikakauskirjan 2/2023 mukaan politiikkatoimet, jotka pyrkivät ratkaisemaan työllistymisen esteitä yksi este kerrallaan, epäonnistuvat, sillä lähes 70 prosentilla työn ulkopuolella olevista on samanaikaisesti kaksi tai useampi työllistymistä vaikeuttavaa estettä. Pitkäaikaistyöttömillä vastaava osuus on 87 prosenttia. Tämä kertoo niistä erittäin monimutkaisista haasteista, joita varten meillä tulisi olla laaja ymmärrys ja tietopohja tarvittavien toimien tekemiseen sekä riittävästi resursseja järjestää palveluja yli kunta- ja hyvinvointialueiden rajojen moniammatillisissa tiimeissä.

Tätä laajaa tietopohjaa meiltä puolueessa löytyy aivan varmasti, ja sen hyödyntämiseksi oppositiopolitiikassa tulisi Vihreiden tehdä oma työmarkkinaohjelma. Vuoden 2021 työllisyyspoliittiset linjaukset jäivät liian ylätasolle, tarvitsemme ohjelman, jossa on konkretiaa. Meillä on oppositiossa erinomainen tilaisuus vastustaa lyhytnäköisiä leikkauksia sosiaaliturvaan ja työttömyysetuuksiin. Meillä on erinomainen tilaisuus ajaa vihreää, kestävää työmarkkinapolitiikkaa, joka perustuu yrittelijäisyydelle, yhdenvertaisuudelle, sekä työmarkkina-asemaltaan heikompien puolustamiselle. Me tarvitsemme Vihreän työmarkkinaohjelman.

Kiitos.