Hyvä puoluekokousväki

Kuvitelkaa hetkeksi tilanne, jossa täytätte hakemuksen omalla äidinkielellänne, mutta saatte kirjallisen päätöksen kyseiseen hakemukseen täysin vieraalla kielellä, josta ette ymmärrä sanaakaan. Ikävä tilanne, eikö totta?

Valitettavasti tämä on todellisuutta monille Suomessa asuville ihmisille. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 Suomen väestöstä 8,9 prosenttia eli vajaa 500 000 henkeä oli vieraskielisiä. Vaikka Kelan etuuksia voi hakea englanninkielisellä lomakkeella, päätökset annetaan edelleen ainoastaan suomeksi tai ruotsiksi. Tämä johtuu kielilaista, joka velvoittaa Kelaa palvelemaan kirjallisissa päätöksissä vain maamme virallisilla kielillä.

Kela kyllä tarjoaa käännöspalveluita, joiden avulla voidaan tarjota tulkkausta ja käännöksiä muilla kielillä asiakkaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Kuitenkin näitä palveluita ei välttämättä ole saatavilla kaikissa tilanteissa tai kaikissa Kela-toimipisteissä, mikä voi aiheuttaa haasteita niille, jotka eivät puhu suomea tai ruotsia. Pahimmassa tapauksessa tämä saattaa altistaa nämä henkilöt hyväksikäytölle tai ihmiskaupalle, kun heidän täytyy pyytää apua henkilöltä, joka ei osoittaudukaan luottamuksen arvoiseksi. Tämä ei ole inhimillistä.

On selvää, että vieraskielinen väestö tarvitsee Kelan palveluita ja etuuksia jossain vaiheessa elämäänsä. Oli sitten kyse vanhempainpäivärahasta, yleisestä asumistuesta, perustoimeentulotuesta, työttömyysturvasta tai jostain muusta etuudesta. Miksi emme helpottaisi heidän elämäänsä, mahdollistamalla Kelan päätösten antamisen myös englanniksi? 

Tämä ei ratkaisisi kaikkien vieraskielisten haasteita, sillä kaikki eivät osaa englantia.  Tämä kuitenkin muutos helpottaisi osaa näiden ihmisten arjesta ja mahdollistaisi heille paremmin itsenäisesti omien asioiden hoitamisen. Sosiaaliturvaa koskevien päätösten tulee olla kielellisesti saavutettavia mahdollisimman monelle.

Kiitos