Hyvä puoluekokousväki, Suomi on suuren teollisen muutoksen keskellä. Olemme luoneet
Suomeen lähes fossiilivapaan sähköntuotannon. Kansainvälisellä pääomalla meille ollaan
rakentamassa rutkasti lisää tuulivoimaa. Ydinvoimalla ja etenkin tuulivoimalla tuotetulla sähköllä
tullaan tuottamaan vetyä ja käyttämään tätä eri kemikaalien ja materiaalien valmistamiseen.
Kuten Maria Ohisalo puheessaan mainitsi, ennakoidaan tästä syntyvän kymmeniä miljardeja uusia
vientituloja.
Sofia Virta korosti puheessaan tänään, että näistä vientituloista on jäätävä osa suomalaisen
yhteiskunnan hyväksi.
Nykyisellä verorakenteella vientiteollisuuden välitön vaikutus verokertymään Suomessa on 80%sti
työntekijöiden palkkojen verotuksen kautta.
Kun tuulimyllyt jauhaa sähköä ja siitä tehdään vetyä ja edelleen kemikaaleja, ei työvoimaa paljon
tarvita suurenkaan liikevaihdon aikaansaamiseksi.
Nyt on mietittävä, millä verouudistuksilla saadaan koneet maksamaan suurempi osa Suomen
verokertymästä.
Yksi jo olemassa oleva keino olisi teollisuuden toisen sähköveroluokan taksan nostaminen
nykyisestä 0,06 sta* sentistä kilowattitunnilta. Me tavalliset kuluttajat maksamme sähköveroa 2,3
senttiä kilowattitunnilta.

*Sähköveron määrä veroluokassa II on vuonna 2022 yhteensä 0,063 senttiä kilowattitunnilta. Vero
koostuu energiaverosta (0,05 senttiä kilowattitunnilta) sekä huoltovarmuusmaksusta (0,013 senttiä
kilowattitunnilta).