Arvoisa puoluekokousväki, hyvät ystävät

Me olemme viimeiset viisikymmentä vuotta tienneet, että talouskasvulla on rajat, mutta emme vieläkään tiedä miten kunnioittaa näitä rajoja.
Samaan aikaan kun elämme ihmiskunnan historian vaurainta aikakautta ekosysteemit kuolevat, ilmastonmuutos kiihtyy, ja biodiversiteetti pallollamme kuihtuu. Vihreän kasvun nimeen kaivamme maankuoresta metalleja ja muita resursseja. Metsiä katoaa ja eläinlajit uinuvat unholaan sukupuuttoaaltojen myötä.
Samaan aikaan eriarvoisuus kasvaa ja yhä useampi kärsii mielenterveysongelmista.
On aika pysähtyä ja kysyä, keitä tämä tuho oikein palvelee?

Talouskasvun tärkeyttä perustellaan usein sen hyvinvointivaikutusten kautta. Onnellisuus- ja hyvinvointitutkimusten mukaan vauraissa maissa ihmisten tyytyväisyys elämään ei kuitenkaan ole kohonnut talouskasvun myötä 1970-1980 -lukujen jälkeen. Ei myöskään Suomessa.

Miksi?
Koska hyvinvointi ei suinkaan ole sama asia kuin alati kasvava materiaalinen varallisuus.

On aika muuttaa suuntaa.
Tehdään Suomesta maailman ensimmäinen ekohyvinvointivaltio, jossa hyvinvointi ei perustu luonnonvarojen yliukulutukseen ja jatkuvaan kasvuun, vaan onnellisuuteen, jonka kulmakiviä ovat ympäristön ja ilmaston kestävyys, taattu kohtuullinen elintaso, merkitsevät ihmissuhteet, tunne yhteenkuuluvuudesta sekä kyky toteuttaa itseään.
Maailmalla on jo useita kokeiluja kestävämmän talouspolitiikan ohjauksesta. Näistä esimerkkejä ovat donitsi- ja hyvinvointitalouden aloitteet.
Hyvät ystävät, vihreän kasvun sijaan meidän on alettava puhumaan talouden uudistamisesta. Sellaisesta taloudesta, joka palvelee ihmisten hyvinvointia luonnon kantokykyä kunnioittaen.