Hyvät vihreät ystävät!

Teknologia ja turvallisuuskysymykset ovat kietoutuneet syvemmin yhteen kuin ehkä koskaan historiassa. Kilpailu osaamisesta kriittisissä teknologioissa on koventunut, ja tuotantoketjujen haavoittuvuudet ovat tulleet vahvemmin esiin.

Kriittisissä teknologioissa edelläkävijät saavat määrittää sen arvopohjan joka ohjaa uusien teknologioiden suunnittelua ja standardien luomista. Ei ole itsestään selvää, että ohjaavia arvoja ovat demokratia ja eettisyys.

Itsestään selvää ei ole myöskään, että nämä arvot olisivat keskiössä minkään muun alueen kuin EU:n ajattelussa. EU:n on hyödynnettävä täysimääräisesti painoarvoaan sääntelijänä, mutta EU:n rooli ei saa jäädä siihen. Suomen ja EU:n on tunnistettava turvallisuuden ja kilpailukyvyn kannalta keskeiset kriittiset teknologiat, joissa meillä on oltava osaamista.

Suomella on tähän kokonaisuuteen paljon annettavaa. Suomella on maailmanluokan osaamista niin kvantti- kuin avaruusteknologioissa. Nokiakin on taas kiinnostava, mutta tällä kertaa kännyköiden sijasta verkkoteknologioissa.

On kuitenkin rehellistä tunnustaa, että ihan kaikkeen ei näin pienestä maasta ole huippuosaamista, eikä täydellinen omavaraisuus ole järkevä tai edes mahdollinen tavoite. Siksikin on tärkeää, että olemme osa sotilasliitto Natoa. Myös Nato on tunnistanut kriittisten teknologioiden turvallisuusaspektin, ja tässä on yksi erinomainen kulma jolla voimme profiloitua Natossa.

Hyvä puoluekokous,

Lähivuosina EU:n on keskityttävä varmistamaan teknologinen ja teollinen toimintakyky myös vakavien kriisien keskellä. Riippuvuuksia niin teknologioista kuin materiaaleista on tarkasteltava kriittisesti. Protektionismiin ei pidä liukua, mutta ei ole myöskään fiksua myydä kriittistä infrastruktuuria tai teknologioita autoritaarisille maille.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta voimme vaikuttaa miltä se näyttää. Kiitos!